Vatra i voda pre inspekcije

Vatra i voda pre inspekcije

Aktivisti Ekološkog pokreta Vrbasa u još jednoj svojoj akciji pokrenuli su pitanje ažurnosti i nadležnosti kada je u pitanju rukovanje opasnim otpadom. O svojoj najnovijoj aktivnosti oglasili su se saopštenjem, koje u celosti prenosimo:

Obilaskom terena otkrili smo da su odbačeni kanisteri od alkalnog koncetrata za pranje kamiona, koje smo prijavili inspekciji, delom završili u plamenu a delom u Velikom bačkom kanalu!

Za našu prijavu lokalna inspekcija za životnu sredinu se proglasila nenadležnom i prosledila je odmah vodnoj inspekciji u Novom Sadu. Posle više od mesec dana dobili smo dopis od vodne inspekcije u kojoj se i oni proglašavaju nenadležnim i upućuju nas na komunalnu inspekciju. Proverom situacije na terenu, pre nego „nastavimo ping-pong meč“, utvrdili smo da je u međuvremenu vatrena stihija, koja je spalila trsku kraj kanala, progutala i deo plastičnih kanistera a deo odbacila u kanal!

Sve se dešava na oko 100 metara od gusto naseljene urbane zone u Vrbasu i kraj najposećenijih sportskih terena u regionu! Pitamo se šta je vatra tih dana „izbacila u lice građanima Vrbasa“!

Ova situacija je pokazala koliko je naša inicijativa za objedinjavanjem inspekcija, koje su u nadzoru nekog segmenta životne sredine, opravdana! I koliko je neophodan nadzor i sihronizacija inspekcijskog rada od nekog koordinacionog tela, koje će obezbediti pravovremeno i hitro reagovanje u sprečavanju štetnih emisija i zaštiti prirode i zdravlja ljudi!