Cirkularna ekonomija u Privrednoj komori Vojvodine

Cirkularna ekonomija u Privrednoj komori Vojvodine

U prostorijama Privredne komore Vojvodine u Novom Sadu, u petak, 30. avgusta, održana je Radionica cirkularne ekonomije. Na taj način, obeležen je početak čitavog niza aktivnosti, koje će PKV, a posebno njeni sektori usluga i industrije, realizovati u narednom periodu. Nedavno je, u okviru PKV, konstituisan i Savet za cirkularnu ekonomiju, kao konkretna podrška aktivnostima čiji je cilj edukacija privrednih subjekata i njihov što brži i potpuniji zaokret ka svim postulatima cirkularne ekonomije.

Radionica cirkularne ekonomije realizovana je od strane tima Privredne komore Srbije, a predavač je bio Milan Veselinov, ekspert za ovu oblast iz kompanije CirEkon.

Govoreći o ovoj radionici, kao i o narednim aktivnostima, Zoran Trpovski, sekretar udruženja industrije PKV, istakao je:

Kolega Branislav Mamić  iz udruženja usluga i ja  smo imali zadovoljstvo da budemo domaćini Radionici cirkularne ekonomije koju su održali članovi tima koji to radi u okviru Privredne komore Srbije. Privredna komora Vojvodine, kao članica zajedničkog komorskog sistema, učinila je maksimalne napore da za ovaj skup animira učesnike iz raznih privrednih krugova. Smatramo da smo u tome uspeli i da su na radionici dobijena osnovna znanja o ovoj materiji koja se veoma intenzivno sprovodi i promoviše prevashodno unutar EU, a i među zemljama kandidatima. Mnogo šira znanja o ovome moguće je steći na Akademiji koja će uskoro  započeti. Lično smatram da su uslovi veoma povoljni i da bi potencijalni učesnici trebali da iskoriste priliku da nauče mnogo o ovome koristeći činjenicu da su troškovi u značajnoj meri subvencionisani iz međunarodnih izvora.

Govoreći o predstojećim događanjima u organizaciji PKV, Trpovski je istakao: U našim prostorijama će u utorak 03.09. u organizaciji Color Media Communication i  Privredne komore Vojvodine biti održana zajednička konferencija „Invest in Vojvodina“ sa brojnim učesnicima iz diplomatskih krugova, komora iz okruženja i drugih subjekata. Želeli bismo posebno da ukažemo na panel posvećen cirkularnoj ekonomiji gde ćemo, između ostalog, dati priliku nekim kompanijama da iznesu svoje uspešne primere primene ovog koncepta u stvarnom životu.