Obeležen Svetski dan čišćenja

Obeležen Svetski dan čišćenja

U Pionirskom parku u Košutnjaku odžana je centralna manifestacija posvećena Svetskom danu čišćenja. Organizatori su bili Ekostar Pak i SBB fondacija, a podršku je pružilo Ministarstvo zaštite životne sredine. Pored ekoloških motiva, prilika je iskorišćena i za humanitarnu akciju, te je Crveni krst prikupljao solidarne pakete za socijalno ugrožene porodice.
– U Srbiji se još uvek razdvaja između pet i sedam posto otpada, što je daleko od postavljenih ciljeva, a dosadašnje aktivnosti i brojne akcije uklanjanja divljih deponija koje se nalaze širom Srbije nisu dale trajne rezultate, jer do sada nije uspostavljen organizovan sistem sakupljanja, razdvajanja i prerade otpada, izjavio je ministar Goran Trivan. – Srbija će do kraja godine predstaviti strategiju za upravljanje otpadom, najavio je ministar i naglasio da će biti izabran jedan od sistema koji će efikasno prikupljati sav reciklažni otpad, pre svega reciklabilnu ambalažu, što će doneti novo, umiveno lice Srbiji, dodao je. – Uprkos do sada postignutim pomacima i promeni u svesti javnosti koja sve više shvata značaj zdrave životne sredine, preduslov da sistem upravljanja otpadom zaživi je izgradnja 27 regionalnih reciklažnih centara. Više od polovine regionalnih reciklažnih centara je u nekoj fazi realizacije, ali pojedinim lokalnim samoupravama još uvek nedostaju kapaciteti za ulaganja i izradu projektno-tehničke dokumentacije koja je preduslov ovakvih višegodišnjih infrastrukturnih poduhvata, naglasio je ministar Trivan.

– Akcijom u Pionirskom gradu, Ekostar Pak je obeležio završetak kampanje Trash izazov Srbija u kojoj su učestvovale brojne organizacije, ustanove, preduzeća, pojedinci, izjavila je Kristina Cvejanov, direktorka Ekostar Pak. – Organizovano je preko 40 akcija, a procenjujemo da je broj učesnika bio preko 3.000, toliko smo rukavica podelili za proteklih 6 meseci od početka kampanje. Potrošeno je oko 9.000 džakova, zahvaljujući ovom podatku možemo da procenimo da je sakupljeno oko 1.000 kubnih metara otpada. Čistile su se gradske zone, seoska područja, zaštićena prirodna dobra. Brojna komunalna preduzeća pomogla su da se sakupljeni otpad odveze na deponije, a gde god smo mogli organizovali smo da se reciklabilna ambalaža odvojeno sakupi i pošalje na reciklažu, istakla je Cvejanov. – Posebno nam je drago da smo na svim akcijama imali veliko učešće dece, podelili smo 250 kg slatkih proizvoda kompanije Jaffa iz Crvenke, tako da je za nas Trash izazov pre svega značajan kao edukativna kampanja. Žao mi je što ne možemo da nabrojimo sve partnere jer ih zaista bilo na desetine, ali prema svima osećamo iskrenu zahvalnost. Javljaju nam se mnogi sa informacijama da su zone koje su čistili ponovo zaprljane, pokušavamo da objasnimo ljudima da ne treba da budu razočarani, da naša zajednička bitka za čistiju životnu sredinu nije sezonska i da će morati da traje mnogo duže od jednog leta. U izjavi datoj za portal Reciklaža, na temu daljih akcija Ekostar Paka, Kristina Cvejanov je rekla: – Namera nam je da Trash izazov živi i dalje, iskoristićemo hladne dane da pripremamo još veću kampanju za sledeću godinu. Fenomenalna energija svih učesnika na Košutnjaku, uključujući podršku I samog Ministra Trivana, nas obavezuje da ne stanemo na ovome. Trash izazov nije kampanja na društvenim mrežama, već ideja koju širimo. Ideja da svako od nas treba da uzme aktivnu ulogu u kreiranju jednog svesnijeg i odgovornijeg društva, koje će se prema životnoj sredini odnostiti na način na koji ona to zaslužuje. Naš cilj nije da očistimo celu Srbiji, naš cilj je da prestanemo da je prljamo – da sa otpadom postupamo na odgovoran način jer samo onda on neće stizati u naše reke, parkove, šume.

foto: Ekostar Pak