Obuka za EU program HORIZONT

Obuka za EU program HORIZONT

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji poziva istraživačke institucije i kompanije koje se bave projektima iz oblasti cirkularne ekonomije da se prijave za  besplatnu četvorodnevnu obuku za pripremu i upravljanje projektima iz programa EU Horizont 2020. Obuka će se održati 12, 13, 19 i 20. septembra 2019. godine u Beogradu.

Zašto cirkularna ekonomija?

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji sprovodi projekat usmeren ka promeni linearnog pristupa proizvodnji i potrošnji (uzmi-napravi-baci) ka cirkularnoj ekonomiji gde je cilj da se materijali i proizvodi održavaju na najvećoj upotrebnoj vrednosti u što dužem periodu. Cirkularna ekonomija ima važnu ulogu kao podrška realizaciji ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals, SDGs), posebno onih koji se odnose na industriju, inovacije i infrastrukturu; održive zajednice i gradove; odgovornu potrošnju i proizvodnju i klimatske promene.

Evropska komisija je usvojila ambiciozan program cirkularne ekonomije koji pokriva ceo ciklus: proizvodnju, potrošnju, upravljanje otpadom i sekundarnim sirovinama. Cirkularna ekonomija ima visok ekonomski potencijal kao pokretač za modernizaciju ekonomije i istovremeno doprinosi zaštiti životne sredine i ostvarenju ciljeva održivog razvija. Ova politička ambicija je podržana snažnim istraživanjem i inovacijama, koje se finansiraju i iz EU programa Horizont 2020.

Iz tog razloga, u periodu 2018-2020 godine skoro milijardu evra je uloženo u istraživanje, inovacije iz EU programa Horizont 2020 i finansiranje projekata i inicijativa u oblasti cirkularne ekonomije. Kako bi pomogla jednostavniji pristup finansijama iz EU fondova, posebno programa Horizont 2020 (i budućeg Horizont Evropa 2021-2027 programa), a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Centrom za promociju nauke, UNDP u Srbiji organizuje 4-dnevni Trening za pripremu i pisanje projekata sa fokusom na mogućnosti finansiranja za oblast cirkularne ekonomije.

Кako izgleda program obuke?

Pored osnovnih informacija o programu Horizont 2020 i mogućnostima za finansiranje projekata iz oblasti cirkularne ekonomije, EUTA treneri će pružiti informacije o prioritetima narednog EU programa za istraživanje i inovacije Horizont Evropa 2021-2027, osposobiće polaznike i polaznice da pripreme i kreiraju uspešan predlog projekta koji EU želi da finansira, zatim da nađu adekvatne partnere i posvetiće vreme za diskusiju sa učesnicima/ama o konkretnim projektnim idejama u oblasti cirkularne ekonomije.

Kliknite da preuzmete detaljan program obuke (.pdf).

Кome je obuka namenjena?

Obuka je namenjena naučno-istraživačkim organizacijama (NIO) i kompanijama koje se bave istraživanjima i projektima u oblasti cirkularne ekonomije, a koje planiraju prijavljivanje projekata iz ove oblasti za program Horizont 2020.

Predviđeno je da na obuci učestvuje po jedan predstavnik/ca NIO/kompanije.

Zbog ograničenog broja mesta, prvenstvo učešća će zavisiti od ažurnosti prijavljivanja.

Napomena: Deo obuke će biti održan na na engleskom jeziku.

Učešće je besplatno (bez kotizacije).

Кako se prijaviti?

Potrebno je popuniti obrazac za prijavu na obuku koji se može preuzeti ovde.

Prijave (popunjen obrazac) poslati na adresu cirkularna.ekonomija@undp.org najkasnije do 2. septembra 2019. g. do 17.00 časova.

Odgovore na sva pitanja možete potražiti putem adrese cirkularna.ekonomija@undp.org ili telefona: 011 4155 441.

Obuku organizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i  tehnološkog razvoja Republike Srbije i Centrom za promociju nauke.

Više informacija o obuci i predavačima potražite na www.rs.undp.org