Reciklerima 2.2 milijarde dinara

Reciklerima 2.2 milijarde dinara

„Jedan od najvažnijih ekoloških poslova u životnoj sredini u Srbiji je prikupljanje, zbrinjavanje  i prerada svih vrsta otpada pa i opasnog otpada. Verujem da je interes Ministarstva zaštite životne sredine i vaš isti, da nam Srbija bude čista“, rekao je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan prilikom potpisivanja ugovora sa 22 firme koje su ostvarile pravo na podsticajna sredstva za tretman  otpada.

Podsticajna sredstva u ukupnom iznosu od 2.2 milijarde dinara za 2018, godinu biće isplaćena na osnovu konkursa koji je raspisalo Ministarstvo zaštite životne sredine. Reciklerima se ova sredstva dodeljuju na ime podsticaja za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje posebnih tokova otpada kao sekundarne sirovine ili dobijene energije.

„Što više kapaciteta i para  uložimo u ovoj oblasti, dobićemo više radnih mesta i manje zagađenu životnu sredinu“, rekao je  Trivan i ukazao da će država  morati da ojača inspekcijsku službu i poveća subvencije reciklerima.

„Mi ćemo ove godine po konkursu reciklerima dodeliti 2 milijarde i 200 miliona  dinara, i to je gotovo duplo manje nego što bi trebalo da bude. Staraćemo se da se povećaju izdvajanja za tu vrstu podsticaja budući da su isplate retroaktivne“, rekao je Trivan

„Ekološka bitka je duga, ali pobedićemo sve izazove da bi Srbija bila čista“, rekao je ministar i ukazao da će država i Ministarstvo pokušati da pomogne ovim preduzećima ali da i od njih očekuje da temeljnije rade svoj  posao.

Po rečima Trivana potrebno je napraviti razliku između onih koji više prerađuju otpad od onih koji samo vrše pretovar ili prevoz otpada, o čemu će se Ministarstvo dogovarati sa reciklerima prilikom izmene pravilnika i uredbi.

Ministar je rekao da  i da će se raditi i na promeni dinamike isplate, kako bi se reciklerima podsticajna sredstva dodeljivala  u par navrata tokom godine.

izvor: www.ekologija.gov.rs