Trivan: Pregovaramo sa ministarstvom finansija koliko će nam para udeliti

Trivan: Pregovaramo sa ministarstvom finansija koliko će nam para udeliti

Na sastanku ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana sa predstavnicima brojnih nevladinih organizacija, održanom u svečanoj sali Karlovačke gimnazije u Sremskim Karlovcima, otvorene su brojne teme. Zaštita naših reka i prirodnih resursa – voda i šuma, zaštita Dunava, vlažnih područja, ekološka pismenost, snaženje lokalnih samouprava u rešavanju ekoloških problema, finansiranje zaštite životne sredine, udruživanje snaga u zajedničkim kampanjama za jačanje svesti javnosti, uspostavljanje mernih stanica radi poboljšanja kvaliteta vazduha na najkritičnijim tačkama u Srbiji, eletromagnetno zračenje… samo su neke od tema koje su razmatrane na ovom sastanku.
Na naše pitanje o problemu promene namene sredstava koja su ubrana namenski za zaštitu životne sredine, ministar Trivan je rekao:

– Mi imamo sada Zakon o izmenama Zakona o budžetskom sistemu koji, ako ekološke pare smatramo zelenim – obezbojava zelene pare, one odlaze direktno u budžet, umesto u budžetske fondove. Na taj način mi pregovaramo sa sekretarijatima ili minstarstvom finansija koliko će se oni smilovati da nam daju para za životnu sredinu. Ja se protivim tom rešenju, ali mi u ekologiji pre nekoliko godina nismo imali dovoljno „jake mišiće“ da to sprečimo. Velika mi je ambicija da se vratimo nekoliko koraka unazad, i da Zakon o budžetskom sistemu bude ponovo zakon koji će, kao što je to bilo pre četiri godine, reći da sredstva koja uberete od ekoloških taksi i naknada budu sredstva koja se apsolutno troše za te namene. I ono malo para što smo imali izdvojeno za životnu sredinu, nisu namenski trošene, posebno u lokalnim samoupravama. To je i pitanje svesti, i mislim da smo u poslednjih godinu i po dana uticali da se to malo bolje razume, da počnemo te pare da trošimo sve više i bolje.
O problemu kompetencija i kapaciteta svih faktora koji bi trebalo da sprovedu unapređenje zaštite životne sredine, Trivan je rekao:

– Prošle godine smo uspeli da u budžet Srbije „uguramo“ nekih 11-12 milijardi dinara zelenih para. Da su te pare kompletno stavljene na raspolaganje Ministarstvu zaštite životne sredine,  mi ne bismo uspeli da ih potrošimo, zato što nemamo kapaciteta da ih potrošimo, nemamo projekte, nemamo kadrove za to. Jako je važno da imamo svest o tome šta možemo, a šta ne možemo, a upravo smo sada u momentu kada ide na bolje. Sve više izgrađujemo kapacitete, imamo i ministra finansija koji to sad mnogo bolje razume. Dolazimo do toga da će ti novci polako i sve više da postaju ponovo ekološki, ali to znači da moramo da pričamo o tome. Baš ovako, javno, i da te male kritike i upozorenja upućujemo i javnosti i nama, koji donosimo odluke, da bi ta svest došla na nivo na kome treba da bude. Zdravog života bez investiranja u životnu sredinu nema.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

SIGURNOSNO PITANJE *