Akademija za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije

Akademija za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije

Kako pišu Novosti, Na Akademiji za cirkularnu ekonomiju PKS preduzeća uče kako da naprave zaokret u poslovanju; Kompanije će imati manje izdatke za takse, veći profit i niže troškove za sirovine, vodu i energiju.

Cirkularna ekonomija, po oceni stručnjaka, predstavlja alat koji doprinosi unapređenju konkurentnosti, rastu BDP-a i otvaranju zelenih radnih mesta. Kompaniji koja se odluči da napravi kompletan zaokret ka profitabilnijem i zdravijem poslovanju, donosi mnoge benefite, poput manjih izdataka za takse, većeg profita, nižih troškova za sirovine, vodu i energiju, obavezujući na brigu o sredini i kupcima. Preduzeća koje žele da primene ova znanja, mogu od 4. oktobra da se priključe Akademiji za cirkularnu akademiju PKS.

Privredna komora Srbije pokrenula je prošle godine Akademiju cirkularne ekonomije, namenjenu polaznicima iz malih i srednjih preduzeća.

Nastava je koncipirana po modelu aktivnih i praktičnih radionica, sa fokusom na novim principima poslovanja i predavanja – „lanac kreiranja vrednosti“ i „životni ciklus proizvoda“ – kojima se u multidisciplinarnom okruženju polaznicima približavaju načini na koje mogu inovirati svoju proizvodnju, proizvode i način na koji predstavljaju svoju ponudu na tržištu.

Akademija za cirkularnu ekonomiju je zajednički projekat Centra za cirkularnu ekonomiju PKS i CirEkon-a, podržan od EIT Climate KIC, najveće evropske inicijative za borbu protiv klimatskih promena, kroz tehnologiju i inovacije, a pored ove podrške postoje i brojni fondovi koji mogu podržati kasnije investicije u modernizaciju poslovanja i tako olakšati prelazak ka cirkularnoj ekonomiji.

– Iako cirkularna ekonomija, koja u suštini predstavlja kompletan zaokret ka boljem, profitabilnijem, zdravijem i logičnijem poslovanju ima za cilj upotrebu i ponovnu upotrebu resursa, kako bi se smanjila i završila proizvodnja otpada, ne može se izjednačiti sa reciklažom – smatra predstavnik CirEkon-a Milan Veselinov. – Reciklaža jeste deo cirkularne ekonomije, ali postoji još mnogo drugih načina za korišćenje proizvoda pre nego što ga rasparčamo, sameljemo ili istopimo ponovno u plastiku ili metal

Edukacija i savladavanje alata na ovom polju jesu i deo procesa prilagođavanja regulativi Evropske unije, energetskoj i ekološkoj tranziciji. Proizvodi će morati da imaju svoj „ekološki pasoš“, kao i određeni propisani minimum recikliranih ili reciklabilnih sirovina, dok će za električne i elektronske uređaje biti neophodna deklaracija o predviđenom roku operativnosti, navodi Veselinov.

Cirkularna ekonomija je novi plan upravljanja otpadom i potpuni zaokret u poslovanju, ka boljem, profitabilnijem, zdravijem i logičnijem.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti do kraja septembra, a detaljnije informacije o programu obuka, predavačima, kao i formular za onlajn prijavljivanje, nalaze se na adresi www.cirekon.rs.

ISKUSTVA POLAZNIKA

UTISAK svršenih polaznika Akademije je da znaju mnogo bolje šta se dešava sa njihovim proizvodom, da li i kako mogu da ga vrate u svoj posed i kako da ga što efikasnije iskoriste maksimalan broj puta. Jednostavno, način razmišljanja se menja nabolje, kaže Veselinov. Krajem avgusta u okviru ACE komunikacije biće organizovane radionice za preduzeća na kojima će se polaznici upoznati sa životnim ciklusom svojih proizvoda i upoznati osnove novih poslovnih modela. Ovo je dobar način da polaznici prepoznaju da li bi im Akademija cirkularne ekonomije odgovarala kao sveobuhvatna ozbiljna forma poslovne edukacije. Radionice će biti organizovane u Nišu 27. avgusta, u Beogradu 29. avgusta i u Novom Sadu 2. septembra 2019. Ove radionice oslobođene su kotizacija i organizuje ih Privredna komora Srbije, u saradnji sa CirEkon-om.

POVEĆANjE EFIKASNOSTI

– Cilj je da se unaprede kvalitet i povećaju efikasnost procesa rada u svojim kompanijama – kaže rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS Siniša Mitrović (na slici). – Tako će doprinositi privrednom razvoju i zaštiti životne sredine. Akademija PKS, u drugoj godini rada, počinje 4. oktobra i trajaće do kraja novembra 2019. Oko 30 polaznika, pretežno u oblasti tekstilne industrije, prerade drveta i proizvodnje nameštaja, auto-industrije, poljoprivrede i proizvodnje hrane, imaće priliku da savladaju mogućnosti, alate i metode uvođenja i primene cirkularne ekonomije u svojim kompanijama, kao i da analiziraju i ocene efektivnost procesa rada i upotrebe materijala.

izvor: www.novosti.rs