Subotička „Čistoća“ edukuje građane kako da pravilno odlože otpad

Subotička „Čistoća“ edukuje građane kako da pravilno odlože otpad

Kako bi edukovali građane da u kontejnere ne odlažu kabasti i građevinski otpad, a da sav ambalažni otpad pre odlaganja svedu na najmanju moguću zapreminu, JKP „Čistoća i zelenilo“ započelo je podelu obaveštenja o pravilnom odlaganju komunalnog čvrstog otpada u tipske posude po zgradama na Radijalacu i Prozivci, objavljuje portal Subotica.com

Kako je saopšteno iz nadležnog preduzeća, obaveštenjima se želi skrenuti pažnja građana kako se, pre svega, treba odnositi prema životnoj sredini, ali i uputiti na koji način se pravilno odlaže komunalni otpad u kontejnere.

– To znači da ne odlažu ne presavijene kartonske kutije ili plastične boce pre nego što ih prethodno ne presuju – rekao je Nikola Jovičić, rukovodilac Radne jedinice „Planiranje i razvoj“ u JKP „Čistoća i zelenilo“, dodajući da se u kontejnere ne odlaže ni kabasti, ni građevinski otpad. – Imamo na nekoliko lokacija na Prozivnici i Radijalcu, na primer Petra Lekovića i Šumsku ulicu, gde se konstantno pojavljuju velike količine nagomilanog otpada oko kontejnera, koji nije od građana iz zgrada, već je to otpad koji donose korisnici poslovnih prostora, ali i drugi prolaznici koji dolaze automobilima ili poluprikolicama i lageruju otpad pored kontenera ili u već prepune kontejnere. Na takvim lokacijama moramo više puta u toku nedelje da praznimo kontejnere i ne možemo ni sve da postignemo.

Kako je objasnio Jovićić, kontejneri koji se nalaze na javnim površima oko stambenih zgrada, po pravilu ne bi trebalo da budu tamo, već u ograđenom i zatvorenom prostoru unutar zgrada.

Imamo svega nekoliko svetlih primera u gradu, gde su stambene zgrade obezbedile prostor u kojem se nalaze kontejneri za komunalni otpad pod ključem i na tim lokacijama nikada nismo imali problema sa odvoženjem otpada. Gde god da su kontejneri na javnoj površini, tu se uvek, manje ili više, pojavljuju problemi – objasnio je Jovičić, naglašavajući da bi stambena zgrada mogla da prođe tehnički prijem, ona mora da ima prostor i posude za čvrsti komunalni  otpad. – Druga je priča to što su stanari tih zgrada ili kućni saveti te namenske prostorije pretvorili u vešernice, biciklane ili su napravljeni novi stanovi ili su izdati kao poslovni prostori.

Iz JKP „Čistoća i zelenilo“ podsećaju da dva puta godišnje, na proleće i u jesen, organizuju i akcije odvoženja kabastog i građevinskog otpada iz svih mesnih zajednica, kada građani imaju mogućnost da se reše kabastog otpada i očiste svoje podrume, tavane i bašte.

Postoji još jedna mogućnost za sva privatna i fizička lica koja imaju veće količine komunalnog čvrstog otpada, da u poluprikolicama do 500 kilograma otpada besplatno donesu na Gradsku deponiju kako se ne bi stvarale nove divlje deponije – poručio je Jovičić.

izvor: www.subotica.com