Treba nam podrška civilnog sektora i medija za efikasniju zaštitu životne sredine

Treba nam podrška civilnog sektora i medija za efikasniju zaštitu životne sredine

„Posle prošlogodišnje predaje dva Nacrta pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, dobili smo poziv da, do kraja godine, podnesemo pregovaračku poziciju za to poglavlje.

To nas je u Pregovaračkoj grupi koja okuplja i koordinira 32 institucije i broji oko 150 članova, zaista prijatno iznenadilo obzirom na kapacitete kojim raspolažemo u našoj javnoj upravi na svim nivoima,“ rekla je, između ostalog danas u Kraljevu, pomoćnica minstra zaštite životne sredine za međunarodnu saradnju i zamenica šefa pregovaračke grupe za Poglavlje 27 Biljana Filipović – Đušić.

Ona je u organizaciji udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ upoznala predstavnike civilnog sektora i lokalnih medija iz Kraljeva sa aktuelnim stanjem u oblasti zaštite životne sredine i ulogom lokalnih samouprava u implementaciji rešenja iz Poglavlja 27-Zaštita životne sredine.

„Za obiman i ozbiljan posao koji je pred nama potreban je ozbiljan institucionalni i administrativni aparat, a ja sa tridesetogodišnjim radnim iskustvom u sektoru zaštite životne sredine na svim nivoima, mogu s pravom, da kažem da nikad nije bilo većih potreba na jednoj strani i većih ograničenja razne vrste u ovoj oblasti. U dva istraživanja rađena u 2013. i 2016. godini dobijeni su, manje – više, slični rezultati koji su govorili da, u javnim upravama dve trećine lokalnih samouprava u Srbiji, ima po jedan zaposleni, ili nema nikog angažovanog na poslovima zaštite životne sredine što su zaista poražavajući podaci.

Lokalne samouprave će, primenom rešenja iz Poglavlja 27 dobiti mogućnost da, uz podršku sa međunarodnog i nacionalnog nivoa, realizuju brojne kapitalne investicije u sektoru upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Samo 7,3 procenata otpadnih voda se sada prečišćava, nedostaje nam 359 sistema, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, nedostaje nam 10.500 kilometara nove kanalizacione mreže. Za ove poslove treba da investiramo, u narednih 10 godina, oko 5,5 milijardi evra, a za preko 120 projekta u oblasti upravljanja otpadom još oko 1,4 milijarde evra.

Po otvaranju pregovaračkog Poglavlja 27 lokalne samouprave na jednoj strani dobijaju šansu da angažuju višestruko veća sredstav iz predpristupnih i drugih međunarodnih fondova po povoljnim uslovima, a na drugoj strani počinje njihova aktivna participacija u snošenju finansijskih i drugih posledica pred Evropskom komisijom za neispunjene a već definisane i preuzete obaveze.

Zato je prioritet Ministarstva u 2019 godini podrška izradi projektno-tehničke dokumentacije za investicije u oblasti zaštite životne sredine na svim nivoima. Tako smo, u februaru ove godine uputili javni poziv lokalnim samoupravama da iskažu svoje potrebe za izradom projekata sanacije i remedijacije postojećih opštinskih deponija a uz podršku Razvojne banke Saveta Evrope(CEB) biće obezbeđena povoljna sredstva za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije na svim nivoima, i nacionalnom i lokalnom.

Nažalost neki primeri poput , recimo, visine izdvajanja dela javnih,budžetskih, prihoda za zaštitu životne sredine ili slabe zainteresovanosti većine čelnika lokalnih samouprava za aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine deluju ,na momenat, obeshrabrujuće no ,mi u Ministarstvu računamo na veće angažovanje civilnog sektora i medija u informisanju građana o problemima, potrebama i mogućim rešenjima u ovoj oblasti a to će, vremenom, rezultirati i većim nivom izdvajanja javnih sredstava za zaštitu životne sredine i odgovornijim angažovanjem čelnika lokalnih samouprava prema unapređenjuonih usluga koje lokalne samouprave pružaju građanima u oblasti zaštite životne sredine“ rekla je, danas u Kraljevu Biljana Filipović – Đušić.

Prilkom susreta sa lokalnim medijima dat je predlog da Ministarstvo zaštite životne sredine sugeriše Ministarstvu kulture i informisanja da zajednički osmisle modalitete veće podrške medijskim projektima koji se bave temama iz oblasti zaštite životne sredine na nivou lokalnih samouprava.

izvor: www.danas.rs

foto: Zoran Nikolić/www.danas.rs