Privredna komora Srbije je nedavno u dokumentu „Druga i treća kvartalna analiza primene propisa od značaja za privredu“ u delu upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda navela kao jedan od problema upravljanje EE otpadom i predložila rešenje uvođenjem instituta kolektivnog operatera.