KOMDEL-ov „recept“ za to kako jedno poslovno udruženje može da bude neprestano aktivno, pokazao se kao dobar. Model je jednostavan. Komunalna preduzeća i njihovi direktori su naravno ti koji na organima KOMDEL-a donose sve ključne odluke. Ali za sve što tim odlukama prethodi kao i za njihovo sprovođenje, zadužen je stalno angažovan tim.