Kakve su tendencije u vezi sa količinama sakupljenog otpadnog papira na tržištu Srbije? Kakav je trend po ovom pitanju kada se radi o vašoj kompaniji?

Kada je tržište Srbije u pitanju osnovni razlog pada sakupljenih količina koji se vidi da dijagramu je taj što od 2014. godine količine sakupljene na Kosovu ne ulaze u ukupno sakupljene količine u Srbiji. 

Što se tiče PS FHB-a, u tabeli se vidi pad u 2014. godine. Međutim, kao što sam već naveo, razlog toga su količine sa Kosova, kao i direktna kupovina naših fabrika Umke i FHB-a od nekoliko velikih generatora ambalažnog otpada, tako da ove količine od 2014. godine ne ulaze u sakupljene količine PS FHB-a. PS FHB ostvaruje konstantan rast sakupljenih količina starog papira i drugog ambalažnog otpada. Trudimo se da zadržimo ovakav trend. Do kraja 2016. godine procena je da ćemo sakupiti oko 80.000 t, što će ujedno biti i rekord koji će PS FHB postići.