BORBA ZA OPSTANAK

Udruženje romskih studenata realizuje aktivnosti u više romskih naselja u Novom Sadu, u okviru kojih ste se susretali i sa brojnim sakupljačima sekundarnih sirovina koji žive u ovim naseljima. Na koji način njih ugrožavaju mere koje je u saradnji sa komunalnom policijom i privatnim firama za fizičko obezbeđenje sprovela JKP Čistoća Novi Sad?
Udruženje romskih studenata u tri romska naselja u Novog Sada, ima otvoren Centar za romsku zajednicu u okviru koje pruža besplatnu pravnu pomoć i psihosocijalnu podršku. Korisnici Centra za romsku zajednicu prvi put su nam se obratili krajem juna meseca, jer su počeli masovno da dobijaju kazne od strane komunalne policije zbog prikupljanja sekundarnih sirovina iz kontejnera. Od tada Udruženje romskih studenata pokušava da reši taj problem. Zajedno sa pravnicom Centra za romsku zajednicu Jelenom Krivokapić, predsednikom Udruženja romskih studenata Nenadom Vladisavljevom počeli smo da istražujemo šta se dešava, dok smo u međuvremenu pokušavali da smirimo sakupljače, jer su hteli da protestuju ispred gradske kuće za vreme Exita, i istovremeno smo inicirali sastanak sa gradonačelnikom Novog Sada.