MITECO

MITECO Kneževac - vodeći operater u Srbiji i regionu u oblasti upravljanja industrijskim i opasnim otpadom

Sa strateškim pristupom u pronalaženju održivih rešenja, kvalitetnom uslugom i iskustvom od 50 godina u upravljanju različitim tokovima otpada Miteco se pozicionirao kao prvi izbor kompanija iz različitih industrija.

Vizija

Kroz inovativne postupke nastojimo da na održiv način dobijemo novi materijal ili alternativno gorivo, stvarajući dodatnu vrednost za našu firmu, klijente i društvo, istovremeno integrišući srpsku industriju otpada u evropsku.

Misija

Kvalitetom usluga, stručnošću i  dugogodišnjim iskustvom u upravljanju različitim tokovima otpada, otpad tretiramo kao resurs i činilac koji produžava tehnološki lanac proizvodnje, a sve sa ciljem povećanja konkurentnosti srpske privrede.

Budućnost

Kao firma sa vizijom, Miteco formira PCB jedinicu za trajno zbrinjavanje polihlorovanih bifenila, a ulaganjem u dodatnu laboratorijsku opremu bićemo u mogućnosti da vršimo još detaljnije analize fizičkih i hemijskih parametara otpada.

Usluge

Miteco svojim klijentima pruža usluge:

• Uklanjanje PCB-a iz okruženja

• Remedijacija

• Zbrinjavanja opasnog otpada

• Reciklaža električnih mašina

Uklanjanje PCB-a iz okruženja

• Preuzimanje PCB uređaja (transformatora  i kondenzatora) i izvoz u ino postrojenje na  hemijsku dehlorinizaciju  (prema R listi, operacija iskorišćenja otpada)

• Pakovanje, obeležavanje i preuzimanje čvrstog i tečnog PCB otpada i izvoz u ino postrojenje na insineraciju (prema D listi, operacije odlaganja) 

• Čišćenje hala i otvorenih prostora zagađenih PCB-em mehanickim ili hemijskim putem i ugradnja zaštitnog sloja (geo membrana i posebni premazi)

• Izrada projekata remedijacije PCB-em zagađenog zemljišta i izvoz na termalnu desorpciju

Zbrinjavanje opasnog otpada

• Preuzimanje i trajno zbrinjavanje opasnog otpada iz redovnog procesa proizvodnje

• Preuzimanje i trajno zbrinjavanje istorijskog opasnog otpada

• Definisanje i upravljanje tokovima otpada

• Segregacija otpada na određene vrste u zavisnosti od indeksnog broja otpada

• Pakovanje i obeležavanje opasnog otpada u skladu sa  ADR zahtevima

• Transport prema ADR pravilima

• Trajno zbrinjavanje opasnog otpada termičkom destrukcijom ili podzemnim odlaganjem u  rudnicima soli

Reciklaža električnih mašina

• Reciklaža velikih električnih mašina (preko 1000 V) izdvajanje i trajno zbrinjavanje  opasnih komponenti (ulja sa/bez inhibitora, PVC-a, guma, zauljeni papir i sl.)

• Izdvajanje i trgovina sekundarnim sirovinama u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 

• Dekontaminacija uređaja koji su kontaminirani PCB-em prema Pravilniku  o postupanju sa uređajima koji sadrže PCB

• Obezbeđivanje ispravne dokumentacije o reciklaži (vlasnici velikih električnih mašina su dužni da  prema načelu produžene odgovornosti imaju uvid i dokaze o tretiranju ovakvih uređaja)

Remedijacija

• Sanacija istorijskih zagađenja

• Čišćenje i revitalizacija kontaminiranih lokacija i fabričkih hala

• Sanacija posledica od industrijskog udesa

• Sagledavanje i analiza problema

• Pomoć i sugestije kod ispitivanja stepena i vrste zagađenja 

• Izrada projekata i projektno upravljanje

• Čišćenje fabričkih hala u zavisnosti od različitih vrsta kontaminacije 

• Remedijacija i sanacija kontaminirane lokacije

• Sanacija posledica u slučaju izlivanja ili ispuštanja opasnih materija u pogonu ili pri transportu robe

Društvena odgovornost

Briga o zaposlenima, podrška zajednici i edukacija mladih predstavljaju tri osnovna stuba društveno odgovornog poslovanja kompanije Miteco.

U tom smislu, samo tokom 2014. godine donirali smo 2 miliona dinara za sanaciju posledica poplava, kao i znatna sredstva za sport i kulturu. Održali smo brojna predavanja na fakultetima i obezbedili stručnu praksu i studijska putovanja za najbolje studente. Poseban doprinos podizanju svesti i edukaciji zajednice o važnosti zaštite životne sredine dali smo kroz organizovanje Miteco Foruma.

Informacije o poslovanju

Kontrolna laboratorija, reciklažni centar i transfer stanica površine 14.000 m2 kao i kontinuirano ulaganje u infrastrukturu i novu opremu omogućavaju nam da stalno unapređujemo kvalitet usluga koje pružamo našim klijentima. Samo tokom 2014. godine, količina zbrinutog otpada bila je 3.430.000 kg.

Zaposleni

Stručni tim od skoro 30 eksperata različitog profila od inženjera tehnologije, mašinstva, elektrotehnike, saobraćaja, organizacionih nauka do tehničara različitih profila obezbeđuje sigurnost u svakom delu procesa pakovanja, transporta, skladištenja i izvoza opasnog otpada.

VIDEO
NAJAVA DEŠAVANJA

NOVO

  • 1