Fabrika hartije Beograd

Fabrika hartije Beograd je najstarija fabrika papira u Srbiji. Osnovana je daleke 1921. godine.

U sastavu Kappa Star grupe je od novembra 2008. godine. Odmah po kupovini pristupilo se kapitalnoj rekonstrukciji proizvodnih kapaciteta, pošto u prethodnom periodu od poslednjih nekoliko godina fabrika nije radila. Proizvodni program čine ambalažni papiri Schrenz, Fluting i Testliner, na bazi 100% reciklirane stare hartije. Posle velike rekonstrukcije proizvodnih kapaciteta i završetka montaže opreme, proizvodnja ne samo da pokriva potrebe Srbije za ambalažnim papirima, već je započet i izvoz. Trenutni kapacitet fabrike je 90.000t. Fabrika hartije Beograd svoje proizvode plasira na tržište 17 zemalja. Zapošljava 200 radnika, a u mreži dobavljača sirovina indirektno je angažovano 2000 ljudi. 

Misija

Cilj Fabrike hartije Beograd je da bude lider u svakoj oblasti svoga poslovanja. Aktivnim učešćem u ekološkim akcijama, dobrom saradnjom sa lokalnom samoupravom i nadležnim Ministarstvima, kontinualnim radom i ulaganjima u najsavremeniju opremu i tehnologiju u oblasti zaštite životne sredine koristeći najbolje dostupne tehnike, razmenom iskustava sa inostranim partnerima, a posebno stalnim ulaganjima u obrazovanje i usavršavanje svojih kadrova Fabrike hartije Beograd gradi siguran put ka ispunjenju svoje vizije fabrike domaćinskog poslovanja i prijatelja životne sredine.

Ekologija

Ono što Fabriku hartije Beograd bitno razlikuje od ostalih fabrika i čini je prijateljem životne sredine, je činjenica da kao osnovnu sirovinu za proizvodnju kartona evropskog kvaliteta, koristi isključivo otpadni papir. Za potrebe proizvodnje sakupi se i preradi oko 80.000 tona starog papira godišnje, koji bi završio na komunalnim deponijama.

Vodeći se osnovnim načelima održivog razvoja i smernicama domaćinskog poslovanja, Fabrika hartije konstantno radi i ulaže u zaštitu životne sredine, što se ogleda u poštovanju hijerarhije upravljanja otpadom, razdvajanju otpada na mestu nastanka, u smanjenoj potrošnji sirovine i energije, zameni sirovina ekološki prihvatljivijim sirovinama u procesu gde je to moguće, a sve to rezultira minimizacijom negativnih uticaja na životnu sredinu i očuvanjem okoline za buduće generacije.

Programom zaštite vazduha izvršena je delimična rekonstrukcija kotlovskih postrojenja, što uz kvalitetnije snabdevanje prirodnim gasom, doprinosi smanjenju utroška energije i samim tim i emisije štetnih sastojaka.

Fabrika hartije Beograd poseduje opremu za prečišćavanje tehnološke vode, koja je znatno unapređena realizacijom investicija iz 2011/2012 godine u delu rekonstrukcije pripreme papirne mase.

Naredna faza investicija je predvidela ulaganja u potpuno zatvaranje toka tehnološke vode i investiranje u modernizaciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Samo u prvoj fazi rekonstrukcije postrojenja, u toku 2010. godine, uloženo je skoro milion EUR u opremu koja je omogućila dodatno smanjenje potrošnje sveže vode, kao i znatno povećan stepen prečišćavanja otpadne vode.

U ovoj fazi završena je sanacija postojećeg sistema za prečišćavanje otpadnih voda, sanacija sistema za doziranje hemikalija, instalisane su prese za odvodnjavanje otpada, instalisan je flotator, uređaj za efikasnije prečišćavanje voda unutrašnjeg krugotoka voda, a sve sa ciljem što veće recirkulacije vode u okviru samog procesa proizvodnje, samim tim i što efikasnijeg rada sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

Sledeća faza projekta, od koje očekujemo da Fabriku hartije Beograd približi najvišim standardima zaštite životne sredine, je biološko prečišćavanje otpadnih voda.

Svoj poslovni uspeh u oblasti kvaliteta, kao i kontinualan rad u oblasti  zaštite životne sredine Fabrika hartije Beograd je dokumentovala sertifikovanjem standarda ISO 14001:2004 – sistem menadžmenta zaštite životne sredine i FSC CoC koji sertifikuje gotov proizvod kroz odgovornu proizvodnju i racionalnu upotrebu šume, čime je ponovo potvrdila da su principi čistije proizvodnje, kao i svest o važnosti načela održivog razvoja osnovni elementi na kojima se zasniva poslovanje i rad ove fabrike.

Danas, Fabrika hartije Beograd ima zvanje reciklera u oblasti otpadnog papira i kartona, a sve količine otpadnog ambalažnog papira i kartona koji se prerade u pogonu Fabrike hartije, računaju se u ostvarenje nacionalnih ciljeva.

O ambalažnom papiru

Prva pojava ambalažnih papira vezuje se za 1856. godinu i izradu zaštite za šešire (cilindre). Međutim, proizvod je patentiran 1871. godine i koristio se za zaštitu staklenih boca u transportu. U to vreme, radila se samo dvoslojna lepenka.

Naziv ambalažni papir proizilazi iz činjenice da se upotrebljavaju pre svega za izradu lepenke, od koje se kasnije dobija pre svega transportna kutija, a u poslednjih par godina i sve zastupljenije tzv. displej kutije i kutije spremne za policu.

Ambalažni papiri mogu biti izrađeni od recikliranih materijala (Schrenz, Fluting/Medium, Testliner, Beli Testliner...) i od čiste celuloze (Kraft papiri, SC Fluting...).

Od ambalažnih papira se najčešće prave ploče (corrugated cardboard i containerboard), primenu imaju i u izradi završnih slojeva pri izradi papirnih hilzni, ali i za izradu bakalskih kesa.

Pri izradi lepenke, lajneri (Schrenz, Testliner i Kraft) se koriste za izradu ravnih slojeva, a medium (Fluting i SC Fluting) se koriste za izradu unutrašnjeg valovitog sloja.

U današnje vreme sve veći broj proizvodjača opredeljuje se da svoje proizvode upakuje u kutije izrađene od ambalažnih papira, pre svega izrađenih od recikliranih papira. Recikliranjem starog papira, štitimo naše šume i utičemo na očuvanje životne sredine.

 

Više iz ove kategorije

VIDEO
NAJAVA DEŠAVANJA

NOVO

  • 1