Brantner grupa je u Srbiji prisutna od 2007. godine, i prvo je privatno preduzeće u Srbiji kojema je poverena komunalna delatnost? Odakle ideja da se krene u ovakav biznis i to u malim opštinama u Vojvodini?

Brantner jeste prva strana privatna firma,kojoj je jedna lokalna samouprava poverila delatnost sakupljanja i transporta komunalnog otpada.To je bila opština Novi Bečej. Pre operativnog početka rada pregovori su trajali skoro 4 godine jer nije bilo zainteresovanosti lokalnih samouprava, koja je i sada na niskom nivou oko rešavanja problema zaštite životne sredine. Za opštine u Vojvodini smo se opredelili jer pre početka našeg rada, po našem mišljenju, u Vojvodini koliko toliko bilo organizovano sakupljanje komunalnog otpada i pa je samimi tim i svest ljudi povodom toga na većem nivou u odnosu na ostale regione.

KOMDEL-ov „recept“ za to kako jedno poslovno udruženje može da bude neprestano aktivno, pokazao se kao dobar. Model je jednostavan. Komunalna preduzeća i njihovi direktori su naravno ti koji na organima KOMDEL-a donose sve ključne odluke. Ali za sve što tim odlukama prethodi kao i za njihovo sprovođenje, zadužen je stalno angažovan tim. 

Početkom godine preduzeće za reciklažu stakla SFR a.d. Grejač je doživelo promene u vlasničkoj strukturi, kako će se one odraziti na vaše poslovanje?

Dušan Jakovljević Jafok je World Cleanup Leader, potpredsednik pokreta Let's do it! Serbia, projekt menadžer Fakulteta Futura, direktor ENVI TECH

Intervju sa Nemanjom Ercegom, pomoćnikom pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine

Koji su najvažniji problem u oblasti životne sredine na teritoriji Vojvodine, ali i šire?

Intervju sa Stanom Božović, državnom sekretarkom i predsednicom pregovaračke grupe 27: 

Privredna komora Srbije je nedavno u dokumentu „Druga i treća kvartalna analiza primene propisa od značaja za privredu“ u delu upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda navela kao jedan od problema upravljanje EE otpadom i predložila rešenje uvođenjem instituta kolektivnog operatera.

Kompanija RUMEKON je osnovana 1998. godine kao porodična kompanija koja je godinama razvijala i usavršavala svoje proizvode koji su u potpunosti okrenuti ka ekologiji i očuvanju životne sredine. Koliko se njihova proizvodnja zasniva na eko održivom razvoju, značaju cirkularne ekonomije i efikasnom korišćenju resursa kao i razvoju zelene industrije govoriće Marko Stupar, generalni menadžer prodaje.

Intervju sa Ivanom Stevanovic Hempfling, projektnom menadžerkom udruženja "Treehouse" iz Kruševca

Udruženje Treehouse aktivno radi na integraciji neformalnih sakupljaca sekundarnih sirovina. Koji su dosadašnji rezultati vaših aktivnosti?

-  Možemo reci da je najveci uspeh ozvanicenje saradnje izmedu neformalnog sektora i javnog komunalnog preduzece. Ona je ostvarena kroz  deo projekta “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“ koji je deo projekta “Podrška Evropske unije civilnom društvu”. Ovaj projekat sprovode u partnerstvu javno komunalno preduzece kao aplikant, Treehouse i gradska uprava kao partneri. Ovim projektom podržali smo 55 neformalnih sakupljaca koji imaju ugovore sa javnim komunalnim preduzecem da za njih sakupljaju sekundarne sirovine. Ono na cemu sada treba aktivno da radimo, sa rokom do kraja 2017. godine jeste sama formalizacija, jer ne postoji adekvatan pravni okvir kroz koji bi se ova saradnja u svojoj suštini definisala. Ostvarena je i dobra saradnja sa svim gradovima iz Rasinskog okruga,kao i drugim gradovima u Srbiji, gde smo kroz projekte uspeli da obezbedimo partnerstvo i dobru saradnju kako sa lokalnim samoupravama, tako i sa javnim komunalnim preduzecima. To nam je jako važno jer možemo da pratimo šta se dešava na lokalu u drugim gradovima i da vršimo komparaciju sa ostvarenim rezultatima u Kruševcu.

Intervju sa prof. dr Anđelka Mihajlov, počasnom predsednicom Srpske asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom - SeSWA

Prvi put je medjunarodni ISWA kongres organizovan u Jugoistočnoj Evropi. Čemu možemo da zahvalimo da je baš Srbija i Srpska asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom, čija ste počasna predsednica, dobila priliku da bude domaćin ovako značajnog skupa?

Stručnjaci iz naše zemlje i regiona već dugi niz godina na konferencijama izlažu i objavljuju radove koji su nam u međunarodnom kontekstu stvorili reputaciju ozbiljnog partnera za organizovanje svetske konferencije o upravljanju otpadom. Istovremeno, rekla bih i podjednako zaslužne su kompanije iz Srbije i regiona, koje su svojim uspesima u poslednjim godinama pokazale da se upravljanje otpadom u regionu dešava kroz istraživanja praktičnih rešenja, što mislim da je ohrabrilo Medjunarodnu asocijaciju za upravljanje čvrstim otpadom da podrži kandidaturu Srpske asocijacije da organizuje svetsku konferenciju.

VIDEO

NAJAVA DEŠAVANJA

  • 1
  • 2
  • 3

NOVO

  • 1