PRIMARNA SELEKCIJA NA IVICI RENTABILNOSTI

Brantner grupa je u Srbiji prisutna od 2007. godine, i prvo je privatno preduzeće u Srbiji kojema je poverena komunalna delatnost? Odakle ideja da se krene u ovakav biznis i to u malim opštinama u Vojvodini?

Brantner jeste prva strana privatna firma,kojoj je jedna lokalna samouprava poverila delatnost sakupljanja i transporta komunalnog otpada.To je bila opština Novi Bečej. Pre operativnog početka rada pregovori su trajali skoro 4 godine jer nije bilo zainteresovanosti lokalnih samouprava, koja je i sada na niskom nivou oko rešavanja problema zaštite životne sredine. Za opštine u Vojvodini smo se opredelili jer pre početka našeg rada, po našem mišljenju, u Vojvodini koliko toliko bilo organizovano sakupljanje komunalnog otpada i pa je samimi tim i svest ljudi povodom toga na većem nivou u odnosu na ostale regione.

Sa kojim poteškoćama ste se susreli na samom početku svog poslovanja, kako ste ih prevazišli i sa kojim se izazovima trenutno suočavate?

Kao i na svakom početku postojao je niz problema, ali su se oni u hodu rešavali. Najveći problem kao i sada je naplata, jer pre našeg rada usluga sakupljanja otpada nije vršena svim građanima, pa je postojao otpor oko plaćanja. Vremenom smo svojim radom stekli rejting kod naših korisnika, ali i dalje ima problema sa naplatom kako zbog neodgovornih građana tako i zbog teške ekonomske situacije. Pored naplate, najveći problem nam čine podaci o korisnicima koji su potpuno nedostupni, a koji čine osnovicu za obračun usluga.

Da li vaše preduzeće ima razvijen sistem primarne selekcije u opštinama u kojima je angažovano na poslovima upravljanja komunalnim otpadom? Koji su rezultati tog sistema?

Od prvog dana rada u Srbiji, smo uveli sistem odvojenog sakupljanja otpada na mestu nastanka. Kod pravnih lica i na javnim površinama su od prvog dana postavljeni kontejneri za odvojeno sakupljanje. Kod domaćinstava sistem odvojenog sakupljanja je sistem žute vreće. Svako domaćinstvo besplatno dobija žutu vreću koje se preuzimaju po posebnom rasporedu. Odvojeno sakupljanje obuhvata PET-ambalažu, karton, papir, najlon, limenke i tetrapak. Staklo ne sakupljamo jer do sada po našem saznanju niko se u Srbiji ne bavi reciklažom konzumnog stakla.

Da li je za javno komunalno preduzeće isplativo da ulaže u infrakstrukturu za sakupljanje reciklabilnog otpada i ako jeste pod kojim uslovima?

Sa ovim problemima koje smo naveli, sistem odvojenog sakupljanja je na samoj granici rentabilnosti, a drugi razlog je i nerazvijena svest građana, jer svega 25 % građana učestvuje u odvojenom sakupljanju i razvrstavanju otpada. Imamo velikih problema, zbog krađe žutih vreća, a i pražnjenja kontejnera na javnim površinama od strane neformalnih sakupljača. Svi pokušaji da se taj problem reši su neuspešni, jer i sam sistem nema način da to reši.

Šta Republika Srbija po vašem mišljenju treba da uradi kako bi se generalno unapredio sistem upravljanja otpadom?

Prvi korak u rešavanju upravljanja otpadom bi morao biti uvođenje 100 % pokrivenosti uslugom sakupljanja komunalnog otpada na celoj teritoriji Srbije, a zatim funkcionisanje regiona i regionalnih deponija, pa tek onda sistem odvojenog sakupljanja na mestu nastanka. Veće beneficije za operatere koji imaju dozvole i strožija kontrola onih koji rade bez dozvola. Takođe treba pod hitno uvesti kaznenu politiku za neformalni sektor.

VIDEO
NAJAVA DEŠAVANJA

NOVO

  • 1