Na krivudavom EU putu neposlušne države čeka Evropski sud pravde

Nedavno je u medijima osvanula informacija da se Srbija sprema da do kraja ove ili početkom sledeće godine otvori pregovore o Poglavlju 27 o životnoj sredini. Plan je da nacrt pregovoračke pozicije bude gotov već do kraja juna, nakon čega bi sažetak plana bio dat na komentare javnosti. Srpska privreda spada u tu javnost. Zbog te činjenice deo te privrede, koju čini industrija otpada, nije naročito srećan.

Odgovorno tvrdim da Srbija ima najefikasniji sistem upravljanja ambalažnim otpadom u Evropi. Ako efikasnost merimo odnosom uloženih finansijskih sredstava u uspostavljanje sistema, naspram realizovanih rezultata u sakupljanju i reciklaži otpada, Srbija je bez premca lider ne samo u poređenju sa zemljama u okruženju približno sličnog ekonomskog stanja i potencijala, već i sa zemljama Evropske unije. Mi smo čak do te mere uspešni i inovativni da smo umesto nedavno lansiranog koncepta cirkularne ekonomije primenili onaj manje poznat i svakako manje poželjan od strane političke i ekonomske elite - koncept solidarne ekonomije.

Piše: Kristina Cvejanov

Tačan odgovor je ništa. 

Da nekim slučajem gore pomenute i još 424 životinjske vrste koje su u Srbiji na pragu istrebljenja imaju pravo glasa na izborima zaštita životne sredine bi bila u vrhu prioriteta svake političke stranke, pa i one vladajuće. Za razliku od ljudi životinje su svesne da njihov opstanak zavisi od zemljišta iz kog raste hrana koju jedu, vode koju piju, vazduha koji udišu.

Piše: Kristina Cvejanov
Sakupljanjem smeća u Srbiji se bave javna komunalna preduzeća. Mastodonti samoupravnog sistema, služe za reciklažu političkih kadrova i zapošljavanje šurnaja po tetkinoj liniji. Služe vođi, služe i građanima, mada ne tako revnosno kao za vreme Aleksandra Rankovića. Javna komunalna preduzeća igraju važnu ulogu u životu naših naroda i narodnosti. Snabdevaju građane vodom iz davno dotrajalih vodovoda, zakopavaju ih i prekopavaju na prenatrpanim grobljima, sakupljaju posvećeno njihovo đubre koje još posvećenije bacaju na okolne livade. Te ograđene livade sa kućicom za tradicionalno pijanog čuvara i izbledelom tablom na kojoj se lažno predstavljaju kao deponije, pod teretom godina danas više podsećaju na planine, a malo ko se zaista i seća šta je nekada bilo ispod hiljada kubnih metara svakojakog smeća.

Piše: Kristina Cvejanov
Prema nekim procenama preko 30.000 ljudi se u Srbiji bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, a da je ovaj broj verovatno i veći pokazuje istraživanje koje je kompanija za reciklažu plastike Greentech iz Novog Sada sprovelo u januaru 2015. godine. Prema rezultatima ankete koja je sprovedena među Greentechovim dobavljačima (80 privatnih i javnih komunalnih preduzeća  koji se bave sakupljanjem PET otpada), samo u sakupljačkoj mreži ovog preduzeća 2510 neformalnih sakupljača je stalno angažovano na sakupljanju PET otpada, a 2550 povremeno. Nešto više od 5.000 sakupljača, prema podacima Greentecha, godišnje sakupi oko 7.000 tona PET otpada za reciklažu, što je 87% od ukupnih količina koje reciklira ovo preduzeće.

Piše: Kristina Cvejanov

Postoji više urbanih legendi o tome kako se u Srbiji pišu zakoni. Jedna od njih kaže da se u najudaljenijoj kancelariji svakog resornog ministarstva, iza hrpe papira, registratora i stonih kalendara sa motivima prirode krije se mitsko biće – sredovečna pravnica sa 3 glave. Zaposlena još u doba SFRJ, ekspert je za pesme pokosovskog ciklusa, spremanje pinđura i rimsko pravo. Stvaran svet je ne interesuje, nije kročila u njega još od poslednjeg sleta, njen život čine Pravilnici, Uredbe, Službeni glasnici i sva izdanja Blic žene. Obično se odaziva na ime Cica, Mira ili Slavica i to samo aktuelnom pomoćniku ministra, državnom sekretaru, ministru lično i tetkici sa III sprata sa kojom razmenjuje recepte za lečenje kurjeg oka. Piše zakone i podžakonske akte sama, levom rukom i žmureći na jedno oko. Ona je vanstranačka ličnost sa članskom kartom gradske biblioteke. Odana svakom ministru, njen životni moto je - Veži konja gde ti gazda kaže.- Ona je nezamenljiva poluga državne administracije. 

VIDEO
NAJAVA DEŠAVANJA

NOVO

  • 1