Intervju sa Ivanom Stevanovic Hempfling, projektnom menadžerkom udruženja "Treehouse" iz Kruševca

Udruženje Treehouse aktivno radi na integraciji neformalnih sakupljaca sekundarnih sirovina. Koji su dosadašnji rezultati vaših aktivnosti?

-  Možemo reci da je najveci uspeh ozvanicenje saradnje izmedu neformalnog sektora i javnog komunalnog preduzece. Ona je ostvarena kroz  deo projekta “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“ koji je deo projekta “Podrška Evropske unije civilnom društvu”. Ovaj projekat sprovode u partnerstvu javno komunalno preduzece kao aplikant, Treehouse i gradska uprava kao partneri. Ovim projektom podržali smo 55 neformalnih sakupljaca koji imaju ugovore sa javnim komunalnim preduzecem da za njih sakupljaju sekundarne sirovine. Ono na cemu sada treba aktivno da radimo, sa rokom do kraja 2017. godine jeste sama formalizacija, jer ne postoji adekvatan pravni okvir kroz koji bi se ova saradnja u svojoj suštini definisala. Ostvarena je i dobra saradnja sa svim gradovima iz Rasinskog okruga,kao i drugim gradovima u Srbiji, gde smo kroz projekte uspeli da obezbedimo partnerstvo i dobru saradnju kako sa lokalnim samoupravama, tako i sa javnim komunalnim preduzecima. To nam je jako važno jer možemo da pratimo šta se dešava na lokalu u drugim gradovima i da vršimo komparaciju sa ostvarenim rezultatima u Kruševcu.

VIDEO
NAJAVA DEŠAVANJA

NOVO

  • 1