Dobijanjem dozvole za rad Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, rešen je dugogodišnji problem jedne od najvećih regionalnih deponija u Vojvodini.

I posle mesec dana otkako su na dve lokacije u Pančevu i jednoj u tunelima stare ciglane u selu Bavanište u susednoj opštini Kovin, otkriveni nelegalno odlagalište svakojakih sumnjivih materija, industrijski kanisteri i velika metalna burad, zatvorena i bez poklopaca, kofe i kante sa izmešanim emulzijama, korišćenim uljem i mazutom i natopljena piljevina, tu su gde su i bili, a više od 100 tona otpada i dalje nosi oznaku „potencijalno opasan”, jer se čekaju rezultati uzorkovanja materija, koje je po nalogu tužilaštva uzeo Zavoda za javno zdravlje u Beogradu. 

Prihodi od naplate ekoloških taksi i naknada mogli bi da budu za oko 30 odsto veći ako bi ih plaćale sve firme u Srbiji koje prave otpad ili zagađuju životnu sredinu, procenjuje ministar životne sredine Goran Trivan.

Emisija "Tako stoje stvari" pozabavila se problemom koji zaokuplja i našu i svetsku javnost. Plastične kese, milioni njih u nacionalnim i milijarde u globalnim okvirima, predstavljaju nesumnjivu opasnost po životnu sredinu.

Predstavnici Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada, na sastanku u Ministarstvu zaštite životne sredine održanom 5. aprila 2018. godine predstavili su ministru Trivanu stanje i tendencije u oblasti reciklaže ambalažnog otpada.

Kompanija Delez Srbija počeće sledeće nedelje da naplaćuje plastične kese u jednom od svojih prodajnih formata – prodavnicama Shop&Go. Kako se navodi na internet stranici Shop&Go, naplata plastičnih kesa počeće od 16. aprila po ceni od dva dinara.  

Sve kompanije koje uvoze proizvode koji će postati posebni tokovi otpada ili generišu otpad u proizvodnji dužne su da o tome dostavljaju izveštaje Agenciji za zaštitu životne sredine, na osnovu čega plaćaju ekološku taksu, kako bi se finansiralo zbrinjavanje otpada.

Ministarstvo zaštite životne sredine prihvatilo je inicijativu udruženja "Inženjeri zaštite životne sredine" iz Novog Sada i uključilo Igora Jezdimirovića, kao predstavnika civilnog sektora, u radnu grupe za Izradu specifičnog plana implementacije Okvirne direktive o otpadu.

Predstavnik firme “Eko Hemik” iz Novog Sada Vladimir Babić izjavio je da je zakonska regulativa u Srbiji o upravljanju opasnim otpadom pozitivna, da je jednostavna za primenu, nadzor i kontrolu, ali da primenu koči “nedostatak novca”, pošto je oblast zaštite životne sredine skupa.

Niško preduzeće Jugo-impex E-reciklaža izvezlo je za proteklih pet godina, koliko se bavi reciklažom starih frižidera i drugih električnih i elektronskih aparata, skoro 100 tona otpadnog freona na spaljivanje u specijalizovano postrojenje u Nemačkoj, saopštio je vlasnik i direktor preduzeća Vujadin Šćekić.

Страна 1 од 19

 

VIDEO

 

NAJAVA DEŠAVANJA

NOVO

  • 1