Neophodan Regionalni plan upravljanja otpadom

Neophodan Regionalni plan upravljanja otpadom foto: www.danas.rs

Grad Požarevac, kao i druge jedinice lokalne samouprave u Srbiji suočene su sa brojnim problemima, uglavnom nasleđenim iz ranijeg perioda, kada se radi o infrastrikturnoj komunalnoj opremljenosti, što je u neposrednoj vezi sa stanjem i problemima na planu zaštite životne sredine.


Problemi kao što su obezbeđivanje dovoljnih količina zdrave pijaće vode za sve stanovnike Grada Požarevca, izgradnja sistema za odvod i prečišćavanje otpadnih voda, očuvanje biodiverziteta i čuvanje prirodnih resursa, adekvatno upravljanje svim vrstama otpada kao poseban problem, prekogranična saradnja u ovoj oblasti, kao i druga pitanja iz ove oblasti, zahtevaju puno institucionalno i pravno angažovanje svih resursa jedinice lokalne samouprave, ali i obezbeđivanje sredstava koja za ove namene nisu mala.

Pomoćnik gradonačelnika Požarevca zadužen za za zaštitu životne sredine, Dragan Ćurčija kaže da ono što je dobro i što svakako treba pohvaliti jeste činjenica da je Republika Srbija, posle poslednjih izbora izmenila Zakon o ministarstvima i formirala novo Ministarstvo za zaštitu životne sredine.
- Srbija je na taj način isprednjačila u odnosu na sve zemlje u okruženju u kojima je ova kompleksna i zahtevna oblast samo deo nekog drugog ministarstva, kao što je to bio slučaj i kod nas, na koji način je i pre otvaranja Poglavlja 27, koje se odnosi na zaštitu životne sredine Srbija pokazala svoj odgovoran odnos prema ovom, za građane zemlje vrlo važnom pitanju, kaže on i dodaje da je jedno od najkompleksnijih i najvažnijih pitanja iz ove oblasti, a Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan je to posebno i odmah naglasio, jeste i pitanje regionalnih sanitarnih deponija, koje predstavlja problem i za Grad Požarevac.

Nacionalnom strategijom za upravljanje otpadom sa ciljem približavanja EU iz 2003 godine, Strategijom upravljanja otpadom 2010-2019, Zakonom o upravljanju otpadom, Zakonom o zaštiti životne sredine, Zakonom o obaveznoj proceni uticaja na životnu sredinu, Uredbom o odlaganju otpada na deponije, Zakonom o komunalnim delatnostima, i drugim važećim propisima iz ove oblasti, promovisan je integrisani odnosno regionalni princip u planiranju i izgradnji regionalnih sanitarnih deponija, rekao je prvi ekolog grada Požarevca i naglasio:
- To praktično znači da će dve ili više jedinica lokalne samouprave, na čijoj teritoriji živi više od 250.000 stanovnika, doneti Regionalni plan upravljanja otpadom, na osnovu zakonom utvrđenih kriterijuma odrediti lokaciju deponije, pribaviti neophodne planske i urbanističke akte, izvršiti procenu uticaja na životnu sredinu, zaključiti ugovor o zajedničkoj izgradnji regionalne deponije i obezbeđivanju finansijskih sredstava za njenu izgradnju u odnosu na količine generisanog otpada po jedinici lokalne samouprave, formirati Regionalno preduzeće za upravljanje otpadom odnosno deponijom, vršiti stalni monitoring nad radom deponije kao i utvrditi plan sanacije i rekultivacije deponije po isteku njenog životnog ciklusa, istakao je Ćurčija.
Međutim, proces gradnje Regionalne sanitarne deponije traje od tri do pet godina, a većina gradova i opština u Srbiji odlaže otpad na sanitarno neuređene deponije, čiji je vek trajanja pri kraju, među kojima je i Grad Požarevac.

Sa druge strane, Srbija nije u poziciji da selektivno prihvata ili ne prihvata propise, koje donosi Evropska unija, pa i u situaciji kada ti propisi ponekad protivreče sami sebi ili situaciji na terenu imajući u vidu regionalnu podeljenost Srbije, lošu saobraćajnu infrastrukturu, udaljenost gradova i opština i druge probleme. Naime, jedno od načela koje propisuje Nacionalna strategija upravljanja otpadom ali i zakoni iz ove oblasti, jeste i načelo ekonomičnosti i blizine pristupa, koje upućuje da otpad treba odlagati što je moguće bliže mestu nastanka, kako bi se izbegao nepotreban prevoz otpada i dodatno ugrožavala životna sredina.

Ćurčija ističe da pored problema sa deponijom, Grad Požarevac kao i druge jedinice lokalne samouprave očekuje sveobuhvatan i odgovoran posao uređivanja stanja u oblasti upravljanja otpadom, pre svega na izgradnji transfer stanica, reciklažnih dvorišta, ulaganje u tehnička sredstva koja će omogućiti primarnu selekciju otpada, uređenje i sanaciju divljih deponija, što treba da omogući ponovno iskorišćenje smeća i smanjenje generisanog otpada na godišnjem nivou po glavi stanovnika, što predstavlja krajnji cilj Evropske unije ali i Srbije.

On naglašava da Grad Požarevac aktivno radi i na institucionalnom i na pravnom nivou u skladu sa svojim nadležnostima na rešavanju problema u oblasti upravljanja otpadom, vodeći aktivnu politiku održivog razvoja u svim oblastima.
izvor: www.danas.rs

VIDEO
NAJAVA DEŠAVANJA

NOVO

  • 1