Ministar Trivan primio reciklere ambalažnog otpada

Ministar Trivan primio reciklere ambalažnog otpada foto: www.ekologija.gov.rs

Predstavnici Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada, na sastanku u Ministarstvu zaštite životne sredine održanom 5. aprila 2018. godine predstavili su ministru Trivanu stanje i tendencije u oblasti reciklaže ambalažnog otpada.

Recikleri su izneli predloge mera za rešavanje aktuelnih problema u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, usmerene pre svega na unapređenje mehanizama kontrole i povećanje investicija u infrastrukturu za separaciju otpada. Predstavnici Asocijacije, čije su članice vodeće fabrike za reciklažu ambalažnog otpada u Srbiji (Fabrika kartona Umka, Grintek Novi Sad, Fabrika hartije Beograd, Alvag, Gajdobra, Srpska fabrika za reciklažu Grejač) uputili su resornom ministarstvu zahtev da se u što skorijem roku unapredi kontrola u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom u cilju efikasnije primene prinicipa „zagađivač plaća“. Zakonska obaveza svih privrednih subjekata koji na tržište stavljaju proizvode upakovane u ambalažu je da obezbede njeno ponovno iskorišćenje i reciklažu i time smanje štetu koja nastaje odlaganjem ambalažnog otpada u životnu sredinu. Međutim, naknada za ambalažu koju firme „zagađivači“ plaćaju, prema mišljenju reciklera, je daleko ispod realnih troškova sakupljanja, a kontrola izveštavanja o količinama ambalaže stavljene na tržište Srbije, na osnovu koje se plaća naknada, nije još uvek postala uobičajena praksa.

Prema podacima Asocijacije prosečna visina naknade u Srbiji je samo 22,8 eura po toni, što je višestruko manje u odnosu na zemlje u regionu (Hrvatska 45 eur/t, Bugarska 60 eur/t, Rumunija 156 eur/t). Recikleri smatraju bi viša naknada za ambalažu i bolja kontrola izveštavanja doprinela dugoročnom razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom i ispunjenju ambicioznih ciljeva za reciklažu koje propisuje Evropska unija.
Recikleri, takođe, traže da resorno ministarstvo izradi studiju izvodljivosti uvođenja depozitnog sistema za PET ambalažu, staklene boce i limenke, kako bi sagledale mogućnosti i troškovi njegove implementacije. Depozitni sistem podrazumeva da potrošači plaćaju povratnu naknadu za ambalažu (depozit) pri kupovini proizvoda, koja im se vraća kad praznu ambalažu vrate u trgovinu. U proseku države Evrope koje imaju ovakav sistem sakupe i recikliraju 90% staklenih i PET boca i limenki.
Fabrike za reciklažu u Srbiji su, usled nedvoljno razvijenog sakupljanja ambalažnog otpada, suočene su sa nedostatkom sirovine za reciklažu, zbog čega su primorane da uvoze otpad iz zemalja u okruženju. Iz tog razloga Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada zatražila je od ministra Trivana poštovanje procedura prilikom izvoza ambalažnog otpada.
Ministar Goran Trivan je rekao da su vrata resornog ministarstva otvorena za sve inicijative i predloge, kako predstavnika Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada u Srbiji, tako i svih drugih zainteresovanih strana, kako bi se sagledali problemi i pronašla rešenja koja su najbolja za životnu sredinu i Srbiju.

VIDEO
NAJAVA DEŠAVANJA

NOVO

  • 1