Kada ti u lice kažu – pojma nemaš, plastika je cool!

Kada ti u lice kažu – pojma nemaš, plastika je cool!
Piše: Velimir Cvejanov

Protekle nedelje pažnju je privukla vest da insistiranje na smanjenoj potrošnji plastičnih proizvoda može za posledicu imati negativan uticaj na životnu sredinu. Naizgled paradoksalna, vest dobija na smislu kada vidimo da ona potiče iz godišnjeg energetskog pregleda BP – nekadašnji British Petroleum.
Cela priča dobija na težini kada se poziva na studiju, koju su krajem prošle godine objavili istraživači Univerziteta Heriot – Watt iz Edinburga. Kredibilitet naučne ustanove, koja za dve godine navršava dva veka postojanja, trebalo bi da zaodene ovaj mega – spin velom stručne verodostojnosti. Sigurno će se naći dovoljan broj naivnih, koje će ova vest pokolebati, ili bar dovesti u sumnju, kada se suoče sa informacijama o štetnosti plastike. Kompletan spin, profesionalno komponovan i plasiran, počiva na tendencioznom i pristrasnom tumačenju neupitnih činjenica.
Profesor David Bucknall, na primer, navodi da direktna zabrana plastike može prouzrokovati značajne štete po životnu sredinu. „Zabrana ili smanjenje njihove upotrebe imalo bi ogroman uticaj na način na koji živimo“, objasnio je on. Navodi se i da bi zamena plastike alternativnim materijalima kao što su staklo i metali koštala više zbog veće potrošnje energije i resursa, uključujući vodu, koji su potrebni za njihovu proizvodnju.
Naravno da postoje i negativne posledice zabrane plastike, ali benefiti, iako daleko veći, posebno na duži rok, za ovu grupaciju i nisu toliko bitni. Bitan je profit. Zloupotreba nauke nije nešto novo, ali uvek podjednako iritira. Moć zagađivačkog lobija je ogromna, u to nema nikakve sumnje. Uostalom, kada lider najveće svetske sile odvali glupost tipa „ugalj je izvor čiste energije“, ništa nas više ne može iznenaditi. Možda se uskoro i na nekom od kulinarskih kanala pojave recepti za pastu od organskih naftnih škriljaca ili smuti od niskooktanskog dizela.
I letimičan pogled u naše dvorište svedoči da smo u problemu. Najveća naftna kompanija, nekada naša, pa poklonjena prijateljima, zaštićena je bolje od svih ugroženih biljnih i životinjskih vrsta.
Borba za čistiji i bolji svet, jasno je, trajaće još dugo, dugo… Mada, realni optimisti bi rekli – za godinu, najviše dve, biće bolje nego ikad.