„Kompostiranje kao primer cirkularne ekonomije“

„Kompostiranje kao primer cirkularne ekonomije“

Kuhinjski i baštenski otpad, bio otpad, čini oko polovine ukupne količine otpada koja nastaje u domaćinstvima. Ako se ovaj otpad odlaže na deponije, njegova razgradnja dovodi do zagađenja vode i vazduha.

Zato je pre svega važno smanjiti količinu bio otpada koji bacamo u kantu za đubre.

Ako želite da saznate na koji način može svako od nas da smanji količinu otpada koji iz našeg odmaćinstva odlazi na deponije pogledajte kratki dokumentarni film „Kompostiranje kao primer cirkularne ekonomije“.

Ovaj materijal je nastao u okviru projekta „Zeleni inkubator“ koji sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i „Inženjerima zaštite životne sredine“, uz podršku Evropske unije. Cilj projekta je jačanje kapaciteta društva u celini, a posebno civilnog sektora, za aktivno učešće u društvenim promenama koje proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji donosi u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.

Podelite