NS eko-dinar u službi građana

NS eko-dinar u službi građana
Kako bi motivisali Novosađane i Novosađanke da se aktivno uključe u kreiranje godišnjeg Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, Inženjeri zaštite životne sredine pokrenuli su kampanju „NS eko-dinar u službi građana“, u okviru koje smo tokom februara meseca prikupili 33 predloga koji se odnose na uklanjanje divljih deponija, rasutog smeća i sanaciju degradiranih površina.
Ovim putem pozivamo vas da označite one koje ste i vi primetili i smatrate da je ih je potrebno što hitnije srediti!
Predlozi za uklanjanje divljih deponija:
Predlozi za sanaciju degradiranih javnih površina:
Predlozi sa sakupljanje i uklanjanje rasutog otpada:
Svi predlozi pristigli tokom kampanje naći će se na Listi koju ćemo do kraja marta predati Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine i JKP „Čistoća“, uz apel da sugestije građana i građanki uvrste u aktivnosti koje se plaćaju sredstvima eko-dinara ili da ih na neki drugi način reše.
Više infromacija o kampanji „NS eko-dinar u službi građana“ i Programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada možete pronaći na sajtu nsekodinar.rs.
Podelite