Otpad od hrane

Otpad od hrane

Prolaze praznici kada je uobičajeno da se priprema puno hrane, koja se, na žalost, ne pojede uvek i na kraju se baca.

Da li znate da se 30% proizvedene i prerađene hrane u svetu baca? Ovo govore podaci Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija dok takođe ističu da 1/3 ljudske populacije i dalje gladuje.

Pored toga, plodno zemljište gubimo velikom brzinom.

Kako cirkularna ekonomija može da doprinese rešenju ovog problema pogledajte u dokumentarnom filmu „Otpad od hrane“.

Ovaj materijal je nastao u okviru projekta „Zeleni inkubator“ koji sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i „Inženjerima zaštite životne sredine“, uz podršku Evropske unije. Cilj projekta je jačanje kapaciteta društva u celini, a posebno civilnog sektora, za aktivno učešće u društvenim promenama koje proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji donosi u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.

Podelite