“Podrška privredi u cirkularnoj ekonomiji”

“Podrška privredi u cirkularnoj ekonomiji”

Kao deo zelene tranzicije ekonomije i društva, cirkularna ekonomija odnosi se prevashodno na promenu poslovnih procesa kojim se pružaju odgovori na globalne ekološke izazove.

Od linearne ekonomije, koja se svodi na princip uzmi, iskoristi/napravi i baci, civilizacija, tačnije ekonomija budućnosti trebalo bi da pređe na proizvedi – upotrebi – recikliraj – ponovo upotrebi – optimizuj potrošnju – proizvedi… i tako u krug.

O tome da li postoji volja privrede i znanje koje je potrebno da se usvoje novi cirkularni poslovni modeli, kao i koliko je cena ove tranzicije, razgovarali smo sa predstavnicima ovog sektora. Šta privreda ima, a šta joj nedostaje kako bi svoje poslovanje uskladila sa principa cirkularne ekonomije saznajte u kratkom dokumentarnom filmu “Podrška privredi u cirkularnoj ekonomiji”.

Ovaj materijal je nastao u okviru projekta “Zeleni inkubator” koji sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i „Inženjerima zaštite životne sredine“, uz podršku Evropske unije. Cilj projekta je jačanje kapaciteta društva u celini, a posebno civilnog sektora, za aktivno učešće u društvenim promenama koje proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji donosi u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena.

 

 

Podelite