Testiranje priručnika za Eko Patrole

Testiranje priručnika za Eko Patrole

U periodu od februara do septembra 2024. godine, priručnik EKO PATROLE biće testiran u pet zemalja: Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Srbiji. Priručnik, namenjen mladima od 14 do 18 godina, sadrži osam modula koji obuhvataju različite aspekte zaštite životne sredine i ekološkog aktivizma.

U Srbiji, testiranje se sprovodi u Osnovnoj školi Rade Todić iz Milutovca. Tokom test perioda, mladi, uz podršku facilitatora, prolaze kroz planirane aktivnosti svih osam modula. Njihove sugestije i komentari ključni su za unapređenje priručnika kako bi se osiguralo da on najbolje odgovara potrebama i interesima mladih.

Priručnik se sastoji od osam modula na različite teme:

Modul 1 – Eko pismenost

Modul 2 – Biodiverzitet i ekosistemi

Modul 3 – Klimatske promene i drugi ljudski uticaji

Modul 4 – Upravljanje otpadom

Modul 5 – Energija i resursi

Modul 6 – Voda

Modul 7 – Održiva poljoprivreda i prehrambeni sistemi

Modul 8 – Politika zaštite životne sredine i aktivizam

Nakon završenog testiranja i usvajanja dobijenih sugestija, priručnik će bii preveden na šest jezika i biće dostupan besplatan za korišćenje kao edukativno sredstvo.

Ova aktivnost je deo šireg projekta „Eko patrole za ciljeve zaštite životne sredine“, koji ima za cilj da edukuje i motiviše mlade da se aktivno uključe u zaštitu životne sredine.

Za sve dodatne informacije i medijske upite, molimo kontaktirajte Udruženje Inženjeri zaštite životne sredine, E-mail: izzsns@yahoo.com.

Podelite