Putem gReact-a za dve godine stiglo gotovo 6.000 prijava građana

Putem gReact-a za dve godine stiglo gotovo 6.000 prijava građana

Putem mobilne i veb aplikacije gReact (Green Reaction), građani su jedinstvenom Ekološkom informacionom sistemu prosledili gotovo 6.000 prijava ekoloških problema na koje su nailazili u svojoj okolini, navodi se u saopštenju Ministarstva zaštite životne sredine.

Podaci su pokazali da je od ukupnog broja prijava registrovano 1.954 jedinstvenih problema po kojima se dalje postupalo, dok se veliki broj prijava odnosio na isti ekološki problem ili su poslate prijave za probleme koje nadležne službe nisu naknadno utvrdile na terenu. Najveći broj jedinstvenih prijava odnosi se na oblast upravljanja otpadom, 1.058 prijava, od čega je do sada rešeno oko 850 prijava, dok je za ostale postupanje nadležnih u toku.

Građani su kroz sistem gReact prijavljivali i probleme koji se odnose na zaštitu vazduha i ozonskog omotača, zatim na zaštitu voda, zemljišta, ali i probleme poput zapušenih šahti, nelegalne gradnje itd. Prijave koje stižu administratorima jedinstvenog Ekološkog informacionog sistema, a koje nisu u nadležnosti Ministarstva zaštite životne sredine, administratori prosleđuju na postupanje nadležnim republičkim i lokalnim organima. Administratori prate statuse prosleđenih prijava i o tome obaveštavaju podnosioce zahteva, čime se ubrzava procedura rešavanja.

Podelite