Bez entuzijazma nema rezultata

Bez entuzijazma nema rezultata

Post Views: 22 Udruženje reciklera Srbije i NALED priredili su završni okrugli sto podnazivom “Izazovi u sakupljanju posebnih tokova otpada” na kojem su predstavljeni rezultati   pilot projekta vezanog za sakupljanje baterija i sijalica u Srbiji. Jedan od razloga za pokretanje…

Read More