Pravom protiv zagađenja

Pravom protiv zagađenja

Mirko Popović, programski direktor RERI – Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu,  bavi se zaštitom životne sredine i analizom javnih politika u oblasti zaštite životne sredine, energetske i klimatske politike, transparentnošću i odgovornošću…

Read More
Spaljivanje otpada u Švedskoj

Spaljivanje otpada u Švedskoj

Mirjana Mijatović, rođena Zeničanka, studije je započela u Banjaluci, a dovršila u Stokholmu. Zaposlena je kao inženjer hemije u termoelektrani Söderenergi, na praćenju i usavršavanju procesa prečišćavanja dimnih gasova posle sagorevanja u kotlovima. Pored toga,…

Read More