Energetska efikasnost u Šapcu

Energetska efikasnost u Šapcu

Intervju sa Slobodanom Jerotićem, direktorom JKP Toplana – Šabac Kako energetska efikasnost i tranzicija ka obnovljivim izvorima energije pomažu cirkularnoj ekonomiji? Veza između cirkularne ekonomije i upotrebe obnovljive energije je veoma kompleksna. Otpad u svakom…

Read More
Pravom protiv zagađenja

Pravom protiv zagađenja

Mirko Popović, programski direktor RERI – Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu,  bavi se zaštitom životne sredine i analizom javnih politika u oblasti zaštite životne sredine, energetske i klimatske politike, transparentnošću i odgovornošću…

Read More