Pravom protiv zagađenja

Pravom protiv zagađenja

Post Views: 48 Mirko Popović, programski direktor RERI – Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu,  bavi se zaštitom životne sredine i analizom javnih politika u oblasti zaštite životne sredine, energetske i klimatske politike, transparentnošću i odgovornošću javnih institucija…

Read More
Dušan Jafok Jakovljević

Dušan Jafok Jakovljević

Post Views: 169 Portret srpskog ekološkog dinosaurusa Kako je sve počelo? Kada sam stupao na životni put, način života je bio nešto što se podrazumeva. Životne navike niisu dolazile u pitanje. Nekako je sve bilo normalno. Svaka novotarija, jedna nova…

Read More
Spaljivanje otpada u Švedskoj

Spaljivanje otpada u Švedskoj

Post Views: 246 Mirjana Mijatović, rođena Zeničanka, studije je započela u Banjaluci, a dovršila u Stokholmu. Zaposlena je kao inženjer hemije u termoelektrani Söderenergi, na praćenju i usavršavanju procesa prečišćavanja dimnih gasova posle sagorevanja u kotlovima. Pored toga, prati i…

Read More