Draga Srbijo…

Draga Srbijo…

Kako bi izgledalo kada bi klima uputila (otvoreno) pismo našoj državi Srbiji? Da se ne muče oni sa manje izraženim literarnim sklonostima, potrudio se Stevan Vujasinović, a njegovo pismo Klime upućeno Srbiji objavljeno je na…

Read More
Otpad ili smeće

Otpad ili smeće

Šta je recikliranje? Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari ili materijala. Veoma je važno najprije odvojiti otpad prema vrstama materijala….

Read More