Analiza potencijala za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u 40 lokalnih samouprava

Analiza potencijala za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji u 40 lokalnih samouprava

Inženjeri zaštite životne sredine, u okviru projekta „Zeleni inkubator“ sprovodi istraživanje u 40 lokalnih samouprava u Srbiji, koje ima za cilj da pruži polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji.

Projekat sprovodi Beogradska otvorena škola, u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz podršku Evropske unije, a usmeren je na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva, koje se bave pitanjima zaštite životne sredine, naročito za praćenje procesa evropskih integracija Republike Srbije, negovanje inicijativa lokalnih neformalnih grupa i istraživanje potencijala i izradu preporuka za socioekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima cirkularne ekonomije.

Jedan od ciljeva projekta je da se prepoznaju uslovi, potrebe i moguće prepreke u razvoju i primeni cirkularnih modela u jedinicama lokalnih samouprava. Da bi navedeni cilj bio realizovan, izrada studije je utemeljena na dvema metodologijama prikupljanja podataka: analizi dostupnih podataka i kvalitativnom istraživanju, sprovedenom metodom dubinskog intervjua, sa odabranim predstavnicima lokalne uprave, javnih komunalnih preduzeća, mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika, udružena građana i samih građna. Analiza sprovedena na postojećim podacima iz različitih izvora ima za cilj da obezbedi informacije o bitnim karakteristikama društveno-ekonomskog i institucionalnog konteksta, kao i da obezbedi uvide u obim i osnovne karakteristike upravljanja otpadom i društveno odgovornog poslovanja u zajednici. Koristi od prelaska na cirkularnu ekonomiju su višestruke, od očuvanja resursa, smanjenja emisija CO2, održive proizvodnje, do novih poslovnih prilika i potencijala novih tržišta. Za svaku lokalnu samoupravu biće javno objavljen i prezentovan dokument „Polazne osnove za trazniciju ka cirkularnoj ekonomiji“ sa prikupljenim podacima i zaključcima studije, a u oktobru će biti objavljena i zbirna analiza „Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji“ koja će biti koristan resurs za izradu Plana cirkularne ekonomije, na kome radi Ministarstvo zaštite životne sredine, koje je pismom podrške i zvanično podržalo realizaciju projekta.

Projekat “Zeleni inkubator” finansira Evropska unija, a sufinansiraju Fondacija Fridrih Ebert i Fond braće Rokfeler.

Ukoliko živite ili poslujete, na teritoriji lokalnih samouprava u kojima će se istraživanje sprovoditi u periodu maj -oktobar 2021. godine možete pružiti svoj doprinos ispunjavanjem upitnika na linku, ispod spiska gradova i opština. Ukoliko vaše preduzeće, preduzetnička radnja ili udruženje građana primenjuje neke od standarda cirkularne ekonomije ( reciklaža, kompostiranje i ponovno korišćenje otpada, korišćenje otpada kao sirovine, korišćenje alternativnih goriva I biomase za dobijanje energije itd), javite se na mail kristina.cvejanov@greenloop.rs, kako bi uradili poseban intervju i vaš primer dobre prakse uvrstili u dokument “Polazne osnove za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji”.

Sombro, Vršac, Pančevo, Bečej, Bela Crkva, Srbobran, Vrbas, Sremski Karlovci, Novi Sad, Temerin, Žabalj, Ruma, Valjevo, Niš, Titel, Irig, Sremska Mitrovica, Ruma, Šabac, Vladimirci, Krupanj, Valjevo, Ub, Velika Plana, Despotovac, Bor, Niš, Leskovac.

Upitnik za operatere sakupljanja – link

Upitnik za komunalna preduzeća – link

Upitnik za privredne subjekte – link

Upitnik za građane i udruženja građana – link