Aplikacija Prijavi divlju deponiju

Aplikacija Prijavi divlju deponiju

Povodom Dana planete Zemlje, direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović obratio se javnosti sledećom izjavom:

Svake godine, 22. aprila obeležava se Međunarodni dan planete Zemlje u cilju skretanja pažnje građanima na značaj očuvanja prirode i sprečavanja negativnih posledica po životnu sredinu. Današnji dan Agencija je posvetila rešavanju problema upravljanja komunalnim otpadom sa aspekta vođenja efikasne evidencije divljih deponija u Republici Srbiji.
U Srbiji se godišnje generiše, prema prikupljenim podacima preko 11 miliona tona otpada, od čega je 2,3 miliona tona komunalnog otpada. Većina otpada, preko 85% se odlaže na sanitarnim i nesanitarnim deponijama, ali određeni deo, oko 15 % komunalnog, ali i drugih vrsta otpada, kao što je pre svega, građevinski otpad, završava na divljim deponijama.
Prema poslednjim raspoloživim podacima iz 96 jedinica lokalnih samouprava u Srbiji je locirano 1984 divljih deponija.
Aplikacija Ukloni divlju deponiju ima za cilj da se precizno utvrde lokacije divljih deponija kako bi se što pre te lokacije i očistile. Kada se uoči divlja deponija pomoću ove aplikacije se ona uslika mobilnim telefonom i podaci se automatski šalju u bazu podataka Agencije za zaštitu životne sredine. Dostavljeni podaci se prvo proveravaju, i nakon toga unose na mapu koja će kao javna biti dostupna na sajtu Agencije. Aplikacija je vrlo jednostavna za korišćenje i posebno treba istaći da je prijava apsolutno anonimna. Pozivamo sve građane Srbije, a posebno lovce, šumare, ribolovce, planinare, ali i sve druge ljubitelje prirode, da instaliraju ovu aplikaciju i dostave nam podatke o uočenim divljim deponijama.
Na ovaj način će svi prikupljeni podaci u roku od jednog do dva dana, biti dostupni i jedinicama lokalnih samouprava koji će moći da pravovremeno reaguju i uklone otpad sa divlje deponije. Samim tim, mogu da planiraju i budžetska sredstva i za postavljanje kontejnera na lokacijama na kojima se deponije vraćaju i uspostave stalno odvoženje otpada. Niz lokalnih samouprava uklanja divlje deponije, ali na preko 90% čišćenih lokacija se deponovanje otpada ponovo vratilo, što ukazuje na potrebu izmene načina upravljanja otpadom u lokalnim samoupravama.
Još jednom molim građane Srbije da preuzmu ovu aplikaciju i doprinesu uklanjanju divljih deponija sa prostora naše zemlje.
Aplikaciju možete preuzeti OVDE ili u narednim danima sa Google Play store.

Podelite