Besplatna e-obuka o upravljanju otpadom u Srbiji

Besplatna e-obuka o upravljanju otpadom u Srbiji

Mladi istraživači Srbije su 2015. godine razvili platformu za edukaciju elektronskim putem, u saradnji sa ekspertima iz drugih organizacija civilnog društva i institucija. U tom trenutku, to je bila jedina platforma u Srbiji koja je pružala mogućnost za ovakav vid edukacije i kreirana je tako da mogu da joj pristupe svi, uključujući i one koji imaju slabije računare.

Svaka e-obuka se sastoji od lekcije, dodatnog materijala za čitanje i testa za proveru znanja za one koji žele da dobiju sertifikat. Obuke su besplatne i nisu vremenski ograničene. Namenjene su svima, a najčešći polaznici su mladi, pre svega studenti.

Ove godine, u okviru programa „EKO-SISTEM podrška reformama u zaštiti životne sredine“ koji sprovode Mladi istraživači Srbije, uz podršku Švedske, kreirane su nove e-obuke vezane za oblasti koje se tiču Poglavlja 27 Životna sredina i klimatske promene, jer uprkos obimu i značaju promena koje nas očekuju, o njima se malo zna i još manje govori. Jedna od e-obuka čiji je autor Kristina Cvejanov, posvećena je upravljanju otpadom u Srbiji sa ciljem da se ova tema približi organizacijama civilnog društva i mladima kako bi zajedničnim snagama doprineli neophodnim promenama na lokalnom nivou i podstakli reforme u zaštiti životne sredine.

Ukoliko želite da se podsetite osnovnih pojmova, saznate nešto novo, produbite svoje znanje o ovoj temi i dobijete inspiraciju kako da doprineste odgovornom upravljanju otpadom posetite MIS platformu za elektronsko učenje i komunikaciju http://obuke.mis.org.rs/

Podelite