Bionex u Apatinu gradi proizvodni kompleks za preradu plastike

Bionex u Apatinu gradi proizvodni kompleks za preradu plastike

Otpadne sirovine uvoziće se iz EU, a gotovi proizvodi izvoziti u inostranstvo

Kompanije Bionex planira da u Apatinu izgradi proizvodni kompleks za proizvodnju i pirolizu plastike iz otpada koji će se prostirati na površini od 8.803 m2, piše Ekapija.
Za ovaj poduhvat već je urađen elaborat urbanističkog projekta koji se nalazi na javnom uvidu u Opštini Apatin. Kako se navodi u dokumentaciji, kompleks će se graditi u dve faze na parceli površine 5,35 hektara.
U prvoj fazi, koja je definisana pomenutim elaboratom, gradiće se dva montažna objekta za skladištenje sirovina dimenzije 20×35 metara, zatim skladište gotovih proizvoda istih gabarita i proizvodna hala za pirolizu, proizvodna hala za regranulat i hala za tretman otpadnih voda uz prateće objekte koji su neophodni za funkcionisanje proizvodnog procesa na površini od 4.047 m2.
U drugoj fazi izgradnje kompleksa predviđeno je da se podigne montažni objekat za skladište gotovih proizvoda površine 4.754 m2 što će biti detaljnije definisano novim urbanističkim projektom.
Bionex planira da na ovom prostoru izgradi savremeno postrojenje za upravljanje neopasnim otpadom. U elaboratu se navodi da će procesi biti koncipirani kroz proces proizvodnje regranulata i priolitičkog ulja od neopasne otpadne plastike. Sirovine neophodne za proizvodni proces biće uvožene iz zemalja Evropske unije prema već ranije postignutom dogovoru, čiji detalji nisu objavljeni u elaboratu, a svi gotovi proizvodi namenjeni su izvozu na inostrana tržišta.
S obzirom na to da se radi o proizvodnom procesu koji može da utiče na stanje životne sredine, investitor je predvideo elaboratom primenu svih mera zaštite koje su definisane zakonom. Kako se navodi, za mere zaštite vazduha predviđa se ozelenjavanje u velikom obimu, pri čemu će zelene površine zauzimati više od 70% predmetne parcele koja se prostire na 5,35 hektara.
Kada je u pitanju zaštita zemljišta i podzemnih voda, u prvoj vazi porejkta predviđena je izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda pri čemu će se, kako navodi investitor, zaštiti postojeći režim voda na području izgradnje proizvodnog kompleksa.
Elaborat urbanističkog projekta izradio je Romb design tim d.o.o. iz Novog Sada.
izvor: www.ekapija.com