Danas prvi Međunarodni dan nultog otpada

Danas prvi Međunarodni dan nultog otpada

Međunarodni dan nultog otpada (Zero Waste) obeležava se danas po prvi put u svetu, saopštile su Ujedinjene nacije (UN), kao odgovor na pogoršanje uticaja otpada na ljudsko zdravlje, privredu i životnu sredinu.

Računa se da se svake godine u svetu napravi više od dve milijarde tona čvrstog komunalnog otpada, od čega se sa 45 odsto loše upravlja, a bez hitne akcije, kako je navedeno, ta kličina će do 2050. godine dostići četiri milijarde tona godinšnje.

Otpad je u svim oblicima i veličinama, uključujući plastiku, šut s gradilišta i iz rudarstva, elektroniku i hranu, što naročito pogađja siromačne, dok u svetu četiri milijarde ljudi nema pristup kontrolisanim objektima za odlaganje otpada.

Ovaj dan, kako su naveli iz UN, ohrabruje sve da spreče i smanje otpad na minimum i zalažu se društveni pomak ka cirkularnoj ekonomiji. Cilj Međunarodnog dana nultog otpada je da skrene pažnju na bezbrojne uticaje otpada i podstakne globalnu akciju na svim nivoima za smanjenje zagađenja.

Generalni sekretar UN, Antonio Gutereš, rekao je ovim povodom da „tretirajući prirodu kao smetlište, sami kopamo svoje grobove. Vreme je da razmislimo o ceni otpada po našu planetu i da nađemo rešenja za ovu najozbiljniju pretnju“.

Gutereš je rekao da kriza otpada ugrožava sposobnost Zemlje „da održi život“ i da otpad svake godine košta privredu sveta milijarde dolara.

Međunarodni dan nultog otpada je ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine UN posle niza drugih rezolucija o tome.

Obeležavanje tog dana zajednički organizuju Program UN za životnu sredinu (UNEP) i Program UN za ljudska naselja (UN Habitat), pozivajući države, civilno društvo, preduzeća, akademsku zajednicu, zajednice, žene i mlade, da se angažuju za inicijative za smanjenje otpada.

Promovisanje inicijativa bez otpada, navele su UN, može pomoći unapređenje svih ciljeva „Agende za održivi razvoj do 2030“, uključujući „Cilj 11“ da naselja budu inkluzivna, sigurna, otporna i održiva,  dok „Cilj 12“ predviđa osiguranje održive potrošnje i proizvodnje.

Turska, koja je predložila rezoluciju o tome, zajedno sa 105 zemalja, među liderima je pokreta „Zero Waste“. Ta zemlja je 2017. godine pokrenula svoj projekat nultog otpada, a tu inicjjativu predvodi Emina Erdogan, supruga predsednika Turske.

Na marginama Generalne skupštine UN 2022. godine, Emina Erdogan i generalni sekretar UN potpisali su dokument dobre volje o proširenju turskog projekta nultog otpada na ceo svet.

Predsednik Generalne skupštine UN sazvaće sastanak na visokom nivou u Njujorku radi razmene iskustava i uspešnih projekata država članica u razvoju i primeni rešenja i tehnologija za upravljanje čvrstim otpadom.

Autor teksta i fotografije: BETA

Podelite