Đubretar Ekostar – predstava o odgovornom upravljanju otpadom

Đubretar Ekostar – predstava o odgovornom upravljanju otpadom

Vaših pet minuta – naša čista budućnost! Ovim rečima deca su se obratila odraslima sa pozorišne scene, ukazujući da je dovoljno pet minuta dnevno da bi se odgovorno baratalo kućnim otpadom.

U sklopu akcije „Reciklirajmo zajedno“ u Bečeju je premijerno izvedena pozorišna predstava „Đubretar Ekostar“. Autor teksta je Velimir Cvejanov, režiju potpisuje Aneta Tucakov, originalnu muziku i song za predstavu komponovala je Đijanta Lovaš. Predstavu je realizovao Dečiji dramski studio Gradskog pozorišta Bečej.

Pred punom pozorišnom salom mladi bečejski glumci dočarali su publici osnove odgovornog upravljanja otpadom, sa posebnim osvrtom na primarnu selekciju. Predstava će ostati na repertoaru Gradskog pozorišta sve dok, uz pomoć lokalne samouprave, ne bude prikazana svim đacima iz Bečeja i okolnih naseljenih mesta.

Realizaciju predstave omogućili su bečejsko komunalno preduzeće „Potisje Bečej“ i nacionalni operater „Ekostar Pak“ iz Beograda.

Direktor „Potisja“ Zoltan Feješ naglasio je da je sa akcijom podizanja svesti o značaju primarne selekcije otpada započeto još 2018. godine. – Posebnu zahvalnost dugujemo kompaniji „Ekostar Pak“. U sklopu više nego korektne i uspešne saradnje dobili smo, kao donaciju, kontejnere za prikupljanje ambalažnog otpada. Time nam je „Ekostar Pak“ pomogao, ne samo finansijski, jer sami ne bismo bili u mogućnosti da nabavimo tu količinu kontejnera, nego i suštinski, jer nam je omogućio da i u praksi sprovodimo primarnu selekciju otpada – rekao je Feješ.

Direktorka nacionalnog operatera „Ekostar Pak“ Kristina Cvejanov izrazila je veliko zadovoljstvo načinom na koji se akcija realizuje: – Zaista je veliko zadovoljstvo analizirati rezultate ove akcije, kada imamo situaciju da su sve institucije i pojedinci uključeni u realizaciju ove akcije, u punoj meri posvećeni i angažovani. To se odnosi i na lokalnu samoupravu u Bečeju, na „Potisje“, na Gradsko pozorište Bečej, kao i na članove autorskog tima. Uostalom, i prisustvo i pozitivni utisci predstavnika Pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine svedoče da smo uspostavili najbolji način edukacije dece i mladih – istakla je Kristina Cvejanov.

Premijeri je prisustvovala i Brankica Tabak, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine. – Tema kojom se bavi ova predstava je od izuzetnog značaja za sve nas. Neophodna nam je edukacija u odgovornom upravljanju otpadom, jer samo tako možemo doći do zacrtanog cilja, a to je da otpad postane sirovina, od koje ćemo napraviti dodatnu vrednost – izjavila je Brankica Tabak.

Autor teksta Velimir Cvejanov istakao je svrsishodnost opredeljenja da se edukacijom deluje na decu i mlade: – Mi smo, kao zemlja u celini, u ozbiljnom problemu sa otpadom. Jasno je da ni približno nemamo zadovoljavajuću infrastrukturu, koja bi omogućila da se u potpunosti primene načela odgovornog upravljanja otpadom, što obuhvata i prikupljanje i tretman i reciklažu. Takođe, moramo biti realni i svesni činjenice da će, ako se bude radilo dobro i odgovorno, biti potrebne godine da se ta infrastruktura i realizuje. Upravo iz tog razloga, pravu ciljnu grupu predstavljaju deca i mladi, baš kao ovi sjajni glumci i glumice i njihova publika, jer će, optimistično gledano, baš oni biti mladi ljudi koji će moći i u praksi da pokažu da umeju i hoće odgovorno da upravljaju otpadom – naglasio je Cvejanov.