EU pooštrila ekološke propise, ide ka nultom zagađenju do 2050. godine

EU pooštrila ekološke propise, ide ka nultom zagađenju do 2050. godine

Evropska unija usvojila je odluku kojom pooštrava propise o zagađenju vazduha, otpadu i upotrebi hemikalija, prenosi Nova ekonomija.  Cilj je da se zaštiti zdravlje „živog sveta“ i reše ključni uzroci narušavanja biodiverziteta.

Plan za borbu protiv zagađenja pod nazivom „Ka nultom zagađenju vazduha, vode i tla“ postavio je ciljeve do 2030. godine.

Oni su deo šireg programa koji treba da se ispuni do 2050. godine a to je nulti uticaj zagađenja za zadravlje i životnu sredinu.

„Jedna od velikih lekcija koju smo naučili iz krize izazvane pandemijom je tesna veza između ljudskog zdravlja i zdravlja planete. Trenutno ni jedno ni drugo nije u dobrom stanju“, rekao je komesar EU za životnu sredinu Virginius Sinkevicius.

On je dodao da ranjive grupe ljudi, uključujući one sa niskim prihodima, snose veliki teret negativnih uticaja zagađenja.

Ključni cilj EU je da se smanji zagađenje vazduha koje utiče na klimatske promene. Komisija je saopštila da do 2030. ima cilj da svojim merama smanji preranu smrtnosti ljudi koja je povezana sa zagađenjem vazduha za najmanje 55 odsto.

Kvalitet vazduha u Evropi se poboljšao poslednjih godina, ali je Evropska agencija za životnu sredinu 2018. godine zabeležila oko 379.000 prevremenih smrtnih slučajeva koji se dovode u vezu sa aerozagađenjem.

Evropska komisija je saopštila da će sledeće godine izmeniti ograničenja koja se odnose na zagađenje vazduha, kako bi ih uskladila sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

Očekuje se da EU ove godine pooštri i takozvana pravila Euro 7, koja će smanjiti emisiju CO2 koje potiče od saobraćaja.

Ostali ciljevi, kako se dodaje podrazumevaju da se do 2030. godine za četvrtinu smanji zagađenje vazduha, kao i da se smanji količina plastičnog otpada u morima za polovinu.

Da bi ispunila se navedene ciljeve, Evropska komisija će predložiti mere za postepeno ukidanje takozvanih endokrinih ometača, odnosno hemikalija koje negativno utiču na hormone.

Razmotriće se i ograničenje emisije amonijaka u stočarstvu, kao i u industriji, dok se u poljoprivredi očekuje promena propisa o pesticidima. Cilj toga je kako se dodaje da se smanji smanjila upotreba hemikalija.

Pravila EU koja stupaju na snagu od 2023. godine donose strože standarde u vezi sa kvalitetom pijaće vode.  Do 2025. godine EU će razmotriti usvajanje zakona o otpadu, sa ciljem da se poboljša reciklaža i smanjil količina otpada.