EU želi da baterije učini što „zelenijim“

EU želi da baterije učini što „zelenijim“

Novi propisi EU o baterijama predstavljaju velike probleme za proizvođače i tehnološke gigante. Poslanici EU složili su se oko novog skupa pravila čiji je cilj da baterije u bloku budu održivije i višekratne upotrebe.

Propisi će pokrivati ceo životni ciklus baterije: od vađenja materijala i industrijske proizvodnje, do odlaganja. Oni će se odnositi na sve vrste baterija koje se prodaju u EU, uključujući prenosive baterije koje se koriste u elektronskim uređajima, industrijske baterije, SLI baterije koje se koriste u automobilskim aplikacijama, kao i baterije koje se koriste u dvotočkašima i električnim vozilima.

Zeleni zahtevi novodogovorenih pravila postavljaju impresivnu prekretnicu za Uniju kao deo njenih ciljeva da unapredi svoju energetsku tranziciju i poveća svoju konkurentnost u sektoru. Oni bi, međutim, mogli da predstavljaju niz izazova za proizvođače — posebno u potrošačkoj elektronici i automobilskoj industriji.

Prema novim pravilima, sve kompanije koje prodaju baterije na tržištu EU moraju da sprovode „politiku dužne pažnje“ koja se bavi društvenim i ekološkim rizicima povezanim sa nabavkom, preradom i trgovinom sirovinama. Takođe će morati da koriste određeni procenat recikliranih materijala: 16% kobalta, 85% olova, 6% litijuma i 6% nikla.

Pored toga, EU je postavila ambiciozne ciljeve prikupljanja kako bi obezbedila stalan dotok recikliranih materijala. U slučaju elektronskih uređaja, ciljevi su postavljeni na 45% do 2023. i 73% do 2030. godine; u slučaju električnih vozila, na 100%.

Ovaj razvoj događaja mogao bi se pokazati kao poseban izazov za globalne proizvođače automobila i proizvođače baterija, jer bi morali da počnu da se pripremaju za nove zahteve tako što će pažljivo pregledati i preispitati svoje lance snabdevanja i radne operacije i preći u strateška partnerstva sa reciklerima.

Velika većina pametnih telefona i laptopova koji su trenutno na tržištu dolaze sa baterijama koje se ne mogu ukloniti — argument je da ovaj dizajn omogućava razvoj tanjih i izdržljivijih proizvoda. U slučaju kvara baterije, potrošači se upućuju u namenske servisne radnje gde popravku ili zamenu vrši tehničar. U međuvremenu, prenosive baterije u elektronskim uređajima moraju biti dizajnirane tako da omogućavaju potrošačima da ih lako uklone i zamene.

Nova pravila o baterijama, zajedno sa zakonima EU o „pravu na popravku“, ne bi značila samo manje profita proizvođača od servisiranja, već i mogućnost da će brendovi morati ponovo da razmisle o celokupnom dizajnu svojih proizvoda.

Uredba o baterijama čeka konačno odobrenje od strane Parlamenta i Saveta, a ako bude usvojena, ona će postaviti visok zeleni standard za globalno tržište baterija u godinama koje dolaze.

Podelite