Godišnja konferencija i skupština Evropskog biroa za životnu sredinu (EEB)

Godišnja konferencija i skupština Evropskog biroa za životnu sredinu (EEB)

MSc Igor Jezdimirović je kao predstavnik udruženja Inženjeri zaštite životne sredine, prisustvovao na godišnjoj konferenciji Evropskog biroa za životnu sredinu (EEB) i godišnjoj skupštini održanoj 13. i 14. maja 2024. godine u Briselu, Belgija. Osim toga, Jezdimirović je učestvovao i na sastanku Saveta EEB-a kao predstavnik organizacija iz Srbije, čime je dao značajan doprinos diskusijama i odlukama koje oblikuju evropske politike zaštite životne sredine.

Ključna godina za EEB i ekološki pokret

Godina 2024. je od suštinske važnosti za EEB i ekološki pokret. Ova godina će biti obeležena izborima za Evropski parlament u junu, čiji će rezultati odlučiti o budućnosti Evropskog zelenog dogovora.

Pored izbora, 2024. je takođe i istorijska godina za sam EEB. Najveća evropska ekološka mreža slavi 50 godina postojanja. Ovo je prilika da se osvrne na 50 godina evropskih ekoloških politika i dosadašnjih dostignuća, te da se razmisli i nauči kako se suočiti sa izazovima zajedničkog napredka ljudi i prirode.

Vizija Evrope za period 2024-2030

Godišnja konferencija EEB-a 2024. godine bila je ključna prilika za okupljanje donosioca odluka i institucija iz cele EU sa ekološkim grupama, pokretom za socijalnu pravdu, predstavnicima mladih, istraživačima, poslovnim grupama, sindikatima i drugim zainteresovanim stranama kako bi zajedno procenili situaciju i pogledali unapred, deleći svoje ideje i vizije. Cilj konferencije bio je da se razviju nove ideje i stvori zamah za ambiciozan paket ekoloških i klimatskih politika nakon Evropskog zelenog dogovora.Konferencija je pružila priliku da se postave pitanja kao što su: Da li će Evropa pojačati svoje napore i implementirati transformativne politike potrebne za postizanje ugljenične neutralnosti, cirkularnosti, nulte zagađenosti i zaštite i obnove prirode? Da li Evropa ispunjava svoje vrednosti zalažući se za globalnu pravdu i jednakost u tranziciji? Snimak konferencije dostupan je na linku.

O Evropskom birou za životnu sredinu (EEB)

Evropski biro za životnu sredinu (EEB) je najveća i najinkluzivnija mreža organizacija građana za zaštitu životne sredine u Evropi. Ova organizacija okuplja preko 180 članova iz 40 zemalja, predstavljajući 30 miliona pojedinaca. EEB se zalaže za održivi razvoj, ekološku pravdu i participativnu demokratiju. Organizacija se bavi najhitnijim ekološkim problemima u Evropi, postavljanjem agende, praćenjem, savetovanjem i uticanjem na način na koji se EU i njene članice bave ovim pitanjima. Inženjeri zaštite životne sredine su punopravna članica EEB-a od 2019. godine.

Autor i fotografija: Udruženje Inženjeri zaštite životne sredine

Podelite