Inženjeri zaštite životne sredine na IFAT sajmu u Minhenu

Inženjeri zaštite životne sredine na IFAT sajmu u Minhenu

IFAT sajam u Minhenu u Saveznoj Republici Nemačkoj je vodeći svetski sajam za predstavljanje novih tehnologija, usluga, ideja i inovacija iz oblasti zaštite životne sredine. Ovaj sajam se može pohvaliti velikim prisustvom stranih izlagača i posetilaca. Na ovom sajmu je u periodu od 30. maja do 3. juna 2022. godine prisustvovalo 2.984 izlagača iz 58 zemalja i oko 119.000 posetilaca iz 155 zemalja. Broj posetilaca i izlagača je svakako manji u odnosu na 2018. godinu zbog pandemije korona virusa. IFAT sajam je predstavljao veliku priliku za kompanije, preduzetnike i naučnike da predstave svoje ideje i inovacije kako posetiocima sajma, tako i drugim izlagačima. Neke od usluga i novih tehnoloških inovacija koje su bile predstavljene na sajmu su izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, upravljanje otpadom i reciklaža otpada, proizvodnja energije iz sekundarnih sirovina i otpadnih materijala, upravljanje opasnih materija, kontrola zagađenja vazduha itd.

IFAT Minhen se prostire na ukupnoj površini od 260.000 m3, zauzimajući prostor u 18 sala, kao i veliki deo otvorenog prostora van kompleksa. Na sajmu je bio obezbeđen poseban prostor, odnosno paviljon za star-up kompanije i prisustvovalo je ukupno 49 start-up kompanija iz 16 zemalja. Takođe, IFAT sajam su posetili brojne međunarodne delegacije iz drugih država Evrope, Japana, Kanade, Južne Koreje, SAD-a, uključujući i brojni visoko rangirani politički predstavnici iz Egipta, Belgije, Brazila, Malezije i Singapura.

Jedna od glavnih tema sajma bila je cirkularna ekonomija. Na otvaranju sajma je prisustovala nemačka ministarka za zaštitu životne sredine, Štefi Lemke. Ona je istakla, da cirkularna ekonomija koja pravilno funkcioniše i štedi prirodne resurse, smanjuje zavisnost od uvoza energije i novih sirovina i daje značajan doprinos borbi protiv klimatskih promena i zaštiti životne sredine. Kako je ministarka dalje navela, politika koju ona zastupa ima za cilj da pomogne jačanju cirkularne ekonomije u svim fazama njenon ciklusa i da od zaštite životne sredine stvori privlačan poslovni model. Na sajmu su bile predstavljene ukupno četiri oblasti posvećene cirkularnoj ekonomiji, od kojih se može izdvojiti kao primer upravljanje plastičnim otpadom i građevinskim otpadom. Upravljanje vodnim resursima je oblast koja je takođe imala značaj, a fokus ove oblasti je bio na održivom korišćenju vode u zatvorenim ciklusima, odnosno kako da gradovi pametno upravljaju pijaćom vodom, da bi se pripremili za ekstremne suše, obilne padavine i poplave. Takođe, na sajmu su se mogle videti demonstracije mašina i druge opreme.

Izvor:https://ifat.de/en/press/newsroom/press-releases/detail/ifat-munich-2022-a-strong-restart-for-climate-protection.htm

Podelite