Izveštaj EEA „Efikasnost resursa i kružna ekonomija u Evropi 2019. – još više od manje“

Izveštaj EEA „Efikasnost resursa i kružna ekonomija u Evropi 2019. – još više od manje“
Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine objavljen je  izveštaj Evropske agencije za životnu sredinu (EEA), koji  daje pregled i ocenu rezultata istraživanja EEA, u kom su učestvovale 32 evropske zemlje Evropske mreže za informisanje i osmatranje o životnoj sredini (Eionet), među kojima je i Republika Srbija. Izveštaj se bavi politikama i pristupima evropskih zemalja za poboljšanje efikasnosti resursa. Od 2016. godine primetan je pomak u fokusu politika, od poboljšanja efikasnosti resursa – do šire perspektive kružne ekonomije. Mnogi aspekti ova dva pristupa se preklapaju u politikama, kao što su upravljanje otpadom i sprečavanje otpada, zajedno sa strategijama zaštite životne sredine i održivog razvoja, inovacijskim politikama i ekonomskim programima. Očekuje se da će se ovaj pomak u fokusu još više učvrstiti jer su u ovom trenutku u toku šire akcije EU, posebno sa novo usvojenim Akcionim planom za kružnu ekonomiju EU, koji je jedan od ključnih delova evropskog Zelenog sporazuma.
Istraživanje pokazuje nedostatak postavljenih ciljeva širom Evrope, koji su potrebni za poboljšanje efikasnosti resursa i pokretanje kružne ekonomije. Države učesnice su primetile da je usvajanje nacionalnih ciljeva često politički teško. Istraživanje EEA je takođe zaključilo da će uspostavljanje jedinstvenih indikatora, koji bi pratili različite aspekte kružne ekonomije, poboljšati usvajanje i upotrebu ciljeva u ovoj oblasti, kao i informisanje o sveobuhvatnijem sistemu monitoringa.
Izveštaj je baziran na istraživanju EEA, zasnovanom na odgovorima zemalja članica Eioneta, prikazanim u publikovanim nacionalnim profilima country profiles.
Izveštaj možete pogledati i preuzeti OVDE