Javna rasprava o izmenama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu

Javna rasprava o izmenama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 20. februara 2020. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se od 21. februara do 12. marta 2020. godine.

Prezentovanje Nacrta zakona, biće održano u Beogradu, 03. marta 2020. godine u sali Privredne komore Srbije, Terazije 23, Beograd, sa početkom u 12,00 časova.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona možete preuzeti ovde.

Nacrt zakona kao i Obrazloženje možete preuzeti u sekciji Dokumenti.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare koji možete preuzeti OVDE ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat[at]ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu”.