Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2023. godini

Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2023. godini

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata sanacije i zatvaranja nesanitarnih deponija u 2023. Godini.

Konkursom je, za realizaciju ovog projekta, obezbeđeno 477.250.000 dinara. Sredstva su namenjena za pružanje podrške lokalnim samoupravama u sanaciji i zatvaranju nesanitarnih deponija koje nisu izgrađene u skladu sa propisima kojima se uređuje odlaganje otpada na deponije u Republici Srbiji. Kako je predviđeno Konkursom, sredstva koja je obezbedilo Ministarstvo zaštite životne sredine mogu iznositi najviše 80% opravdanih troškova, dok preostali iznos, koji ne možebiti manji od 20% ukupnih troškova, snosi korisnik sredstava, odnosno lokalna samouprava.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 23. februarom 2023. godine.

Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Podelite