Javni poziv za učešće u unapređenju kapaciteta za sakupljanje otpadne staklene ambalaže

Javni poziv za učešće u unapređenju kapaciteta za sakupljanje otpadne staklene ambalaže

U cilju sprovođenja  Programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period 2022 – 2031. godine, kao i Strategije Sekopaka, operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom, koji se zasnivaju na principima cirkularne ekonomije i održivog poslovanja, raspisuje se javni poziv za zainteresovane jedinice lokalne samouprave i njihova Javna komunalna preduzeća zadužena za sakupljanje komunalnog ambalažnog otpada, koji će zajednički uzeti učešće u unapređenju kapaciteta za sakupljanje otpadne staklene ambalaže.

Javni poziv namenjen je svim gradovima, opštinama i gradskim opštinama (JLS) i njihovim Javnim komunalnim preduzećima (JKP) zaduženim za sakupljanje komunalnog ambalažnog otpada.

Unapređenje kapaciteta za sakupljanje otpadne staklene ambalaže podrazumeva dodelu opreme  za sakupljanje – reciklažna zvona, na besplatno korišćenje na minimalni period od godinu dana uz finansijsku podršku SEKOPAKA u procesu sakupljanja.

Predmet unapređenja je postavka 800 reciklažnih zvona. Minimalni broj zvona po JLS i njegovom JKP je 30, a maksimalni 100 komada.

Obaveza odabranih lokalnih samouprava jeste da u potpunosti sprovode elemente iz Vodiča za uspostavljanje sistema za sakupljanje staklene ambalaže u jedinicama lokalne samouprave. Obaveza JKP osnovanih od strane JLS jeste da sa teritorije odabrane JLS sakupljaju otpadnu staklenu ambalažu, koju će zatim predati SEKOPAKU na dalje postupanje u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Višeo o Javnom pozivu za učešće u unapređenju kapaciteta za sakupljanje otpadne staklene ambalaže saznajte OVDE

Podelite