Još jedna važna investicija na Regionalnoj deponiji Pirot

Još jedna važna investicija na Regionalnoj deponiji Pirot

U skladu sa ugovorom koji je nedavno potpisala Regionalna deponija Pirot danas je počelo dopremanje opreme za liniju za sekundarnu separaciju komunalnog otpada čiji se početak rada u punom kapacitetu očekuje u martu 2022. godine. Celokupno ugovorena oprema, u vrednosti od 860 hiljada evra, trebalo bi do kraja meseca da bude isporučena, kako bi odmah počela montaža, a zatim probni rad.

Nebojša Ivanov, direktor Regionalne deponije Pirot, kaže da je u skladu sa politikom grada Pirota ova aktivnost započeta 2019. godine, kako bi se omogućio jedan nov pristup u upravljanju komunalnim otpadom. Otpočinjanje primarne selekcije otpada i rad postrojenja za sekundarnu separaciju predstavljaće revolucionaran pristup u oblasti upravljanja komunalnim otpadom. Ivanov kaže da se veliki trud ispaltio jer se postepeno ulazi u finalnu fazu. Linija za sekundarnu separaciju otpada biće jedinstvena u Srbiji po svojoj funkcionalnosti , s obzirom da je reč o izuzetnoj, savremenoj opremi koja zahteva i vrlo odgovoran način upravljanja, kaže Ivanov.

vanov je rekao da će u martu iduće godine linija za sekundarnu separaciju komunalnog otpada dobiti upotrebnu dozvolu, što je još jedan od pokazatelja da su sve aktivnosti na realizaciji ovog projekta bile kvalitetno realizovane.

izvor: pirotskevesti.rs

Podelite