Komunalci – drugi najvažniji ljudski štit u borbi protiv epidemije (I)

Komunalci – drugi najvažniji ljudski štit u borbi protiv epidemije (I)

Kriza sa kojom se suočava ceo svet, zbog pandemije korona virusa, nije zaobišla ni sektor upravljanja otpadom. Suočeni smo sa mnogim brigama, obasuti mnoštvom informacija (i dezinformacija) u vezi sa pravilnim ponašanjem za vreme epidemije, a svakodnevno odajemo počast onima koji se bore za nas, za naše zdravlje i opstanak – zdravstvenim radnicima. Život nam se u okolnostima vanrednog stanja drastično promenio, a trudeći se da se snađemo i prilagodimo nametnutim novim okolnostima, ni ne primećujemo da neke stvari funkcionišu kao i pre. Na primer – otpad se i dalje redovno odnosi.
Da, i komunalci su na prvoj liniji fronta, svakodnevno se suočavaju sa rizicima i izazovima, vodeći računa da bezbedno prikupe i odlože naše smeće, a da pritom ne zaraze ni sebe ni druge.
Upravo ovim povodom javnosti se obratio Antonis Mavropulos, predsednik ISWA – Svetske asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom.
Posebnu pažnju posvetio je ispravnom i bezbednom prikupljanju i odlaganju kućnog otpada, kao i pravilnom postupanju komunalaca u odlaganju medicinskog otpada.
– Dok se korona virus i dalje širi, ISWA smatra da je upravljanje otpadom tokom ove krize ključni element koji doprinosi celokupnoj zaštiti javnog zdravlja. Iz tog razloga objavićemo više video uputstava kako bi stotine hiljada radnika u komunalnom sektoru širom sveta dobili ažurirane informacije o postupanju u okviru sistema upravljanja otpadom tokom COVID – 19 pandemije – istakao je Mavropulos.
Posebna pažnja posvećena je radinicima u komunalnom sektoru, najvrednijem resursu kontinuiranog pružanja usluga delatnosti upravljanja otpadom. U video uputstvu, koje možete pogledati na dnu strane, opisuju se mere zaštite na radu i zaštite zdravlja, koje bi radnici trebalo da primenjuju bez izuzetaka.

Bezbedno prikupljanje i distribucija otpada

Tokom ove krize, primarni cilj bi morao biti da se sakupljanje otpada kontinuirano sprovodi u svim gradovima i naseljima, bez prekida i bez bilo kakve diskriminacije. Da bi se to postiglo, radnici na prikuplljanju otpada moraju biti maksimalno zaštićeni, jer su oni jedan od najugroženijih delova našeg društva, jer su i u normalnim okolnostima izloženi zdravstvenim rizicima. Oni su drugi najvažniji ljudski štit od korona virusa, nakon zdravstvenih radnika. Vlada Velike Britanije dala je radnicima iz sektora otpada status „ključnog radnika“, što im donosi brojne benefite tokom ove krize, kako bi mogli kontinuirano da rade svoj posao. ISWA sugeriše svim vladama da slede ovaj primer.
Prvi prioritet je zaštita ovih radnika, što podrazumeva sledeće:

Pažljiva i stalna upotreba odgovarajuće opreme za zaštitu zdravlja

Ovde je važno da radnici, prilikom skidanja upotrebljenih rukavica i maski ne dođu u kontakt sa njima, što podrazumeva da im neko drugi pomogne u tome. Direktni kontakt sa kantama i kesama bez rukavica definitivno mora biti zabranjen. Uniforme treba svakodnevno menjati i čistiti, a odeću i obuću ne treba tresti pred kolegama. Odeća treba da se pere na temperaturi od najmanje 60 stepeni, uz upotrebu uobičajenih deterdženata. Svakodnevno korišćenje jednokratnih zaštitnih rukavica je podrazumevajuće. Prostorije u kojima radnici borave kad nisu na terenu moraju se redovno čistiti i dezinfikovati. U svakom vozilu moraju biti dostupna dezinfikaciona sredstva. Vozači treba da izbegavaju kontakt sa radnicima na sakupljanju i sa stanovnicima. Posle svake smene kabina vozila se mora očistiti i dezinfikovati, posebno tapacirane površine, gde se virus lakše zadržava nego na volanu i menjaču, koji se lakše dezinfikuju. Ako se koristi usisivač, to treba raditi posle dezinfekcije.

Izrada planova za krizne situacije

Ovi planovi moraju predvideti i osigurati da ne dođe do prekidanja aktivnosti prikupljanja i odnošenja smeća. Ti planovi treba da uključuju alternativna rešenja za osoblje, vozila, baratanje zaraznim otpadom, odlaganje otpada, pranje, dezinfekciju i usluge čišćenja ulica. ISWA predlaže svakoj opštini na svetu da izradi ovakav plan.