Konkurs za postavljanje rečnih pregrada za sakupljanje otpada

Konkurs za postavljanje rečnih pregrada za sakupljanje otpada

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u srbiji u 2023. godini.

Predmet ovog javnog konkursa je dodela sredstva jedinicama lokalnih samouprava za sufinansiranje realizacije projekata zaštite i očuvanja voda kao prirodnih resursa na rekama u Srbiji u 2023. godini, postavljanjem rečnih pregrada za sakupljanje ambalažnog i ostalog otpada. Ovim projektom omogućiće se očuvanje kvaliteta voda kao prirodnih resursa, otklanjanje posledica od zagađenja i primene preventivnih mera propisanim zakonom o zaštiti životne sredine kroz saradnju sa jedinicama lokalne samouprave.

Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 22. junom 2023. godine

Više saznajte na sajtu Ministarstva za zaštitu životne sredine 

Podelite